Voor wie meer wil ontdekken over: kerkelijke eenheid

Els Veurink (HR) | 1 mei 2023
 • Reisbagage
 • Thema-artikelen

Wil je over het thema van OnderWeg meer leren of doorpraten? In deze rubriek vind je tips en suggesties.

Logo

Het nieuwe logo van de Nederlandse Gereformeerde Kerken verbeeldt het ICHTHUS-symbool, het bekende ‘visje’. De nieuwe kerkgemeenschap bouwt voort op het fundament Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.

Bijbelleestips

‘Kerkverband’ verbind je misschien niet gelijk met het begin van de kerk. Toch is er in het Nieuwe Testament veel te lezen over bovenlokale relaties tussen plaatselijke kerken. Het gaat dan zeker niet alleen om wat praktische regeldingen, maar juist om de kern van het evangelie. Lees eens de volgende bijbelgedeelten.

Handelingen 15:1-6

Is dit gebod van God nu essentieel, niet meer geldig of niet geldig voor iedereen? Zo’n vraag kan veel discussie opleveren in de gemeente. Hoe gaan jullie om met zulke conflicten? In hoeverre lijkt dat op de situatie in Handelingen?

 Romeinen 16

Wie beveelt Paulus aan bij de gemeente in Rome? Aan wie doet hij de groeten? Van wie brengt hij de groeten over? Herken je daar iets van in je eigen gemeente?

 2 Korintiërs 8-9

Op welke manieren stimuleert Paulus de Korintiërs bij te dragen aan de collecte voor Jeruzalem? Volgens Paulus is deze collecte niet vrijblijvend, maar is er een onderlinge verplichting tussen kerken (8:14-15). Bestaat deze verplichting tussen kerken wereldwijd nog steeds? Hoe dan?

Leestips

 • Ad de Bruijne, ‘Vragen bij kerkelijke eenheid’, in: Nederlands Dagblad 14 oktober 2017. [www.nd.nl/opinie/columns/641945/ad-de-bruijne-vragen-bij-kerkelijke-eenheid]
 • Tiemen Dijkema, e.a., Niet zonder elkaar: De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken vinden elkaar terug, Amersfoort (Motief).
 • Weten wat er speelt en heeft gespeeld rond de kerkelijke eenwording? Kijk op: onderwegnaar1kerk.nl

Kijktips

LV/GS Zoetermeer dankdienst 15 april – YouTube]

Geloofstaal in een juridisch document?

Je zou het misschien niet verwachten, maar de kerkorde van de nieuwe NGK begint met een geloofsbelijdenis.

 1. DE KERKEN

A1 Eén in geloof

A1.1 De Nederlandse Gereformeerde Kerken bestaan dankzij Gods genade. Zijn Geest verbindt de kerken in één geloof: het geloof in Christus Jezus, Gods Zoon, als onze Heer.
A1.2 In elke plaatselijke kerk deelt en viert de gemeente dit geloof, in de verwachting van Gods Koninkrijk.

Weten wat er geregeld is in de kerkorde? Kijk hier: lv-gs2022.nl/

https://lv-gs2022.nl/wp-content/uploads/2023/04/A-Kerkorde-2023-april-def-interactief.pdf]

 Gespreksvragen

 • Wanneer moet kerkelijke eenheid leiden tot institutionele eenheid?
 • Klaas van der Geest stelt in zijn opinieartikel (pagina 42): ‘Eenheid kunnen we het beste allereerst plaatselijk zoeken en beleven.’ Welke lokale initiatieven zijn er al in jouw woonplaats?
 • Op welke onderwerpen zoek je naar eenheid?
Over de auteur
Els Veurink (HR)

Els Veurink is hoofdredacteur van OnderWeg.

Gemeenschap is ook zending

Gemeenschap is ook zending

Maarten Boersema
 • Interview
 • Thema-artikelen
Voor wie meer wil ontdekken over: Zending wereldwijd

Voor wie meer wil ontdekken over: Zending wereldwijd

Els Veurink (HR)
 • Reisbagage
 • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief