#HILL: pionieren in Hillegersberg

0

GKv-predikant Mark van Leeuwen (48) is sinds kort als kerkplanter aan de slag in de Rotterdamse wijk Hillegersberg, met de bedoeling om in het Kleiwegkwartier ‘een gemeenschap te vormen rondom het evangelie van Jezus Christus’.

De eerste focus van de kerkplanting ligt op 20- tot 40-jarigen. ‘Die staan het meest open voor het evangelie en hebben meestal geen beschadigd kerkelijk verleden’, zegt Van Leeuwen. ‘Deze groep is in deze wijk het sterkst vertegenwoordigd en wordt door de bestaande kerken nauwelijks bereikt.’

De andere kerken in Hillegersberg zien het GKv-initiatief niet als concurrentie, maar als aanvulling op de eigen aanwezigheid in de wijk. Vanuit de Oranjekerk (PKN) is er zelfs interesse om mee te doen.

Van Leeuwen is uitgezonden door de GKv Rotterdam-Oost, waar hij tot voor kort gemeentepredikant was. Zijn werk wordt ondersteund door de kleine en vergrijzende GKv Hillegersberg-Schiebroek. ‘Die gemeente zit al jaren in een proces van stoppen-of-doorgaan en heeft in 2013 aan de GKv Rotterdam-Oost gevraagd: willen jullie als moedergemeente ons opnemen? Het antwoord was: oké, op voorwaarde dat we tegelijk met jullie hulp iets nieuws starten, zodat er op het moment dat jullie kerk onverhoopt sluit een nieuwe christelijke gemeenschap in de wijk is gegroeid. Zo is het begonnen.’

Mark van Leeuwen.

Mark van Leeuwen.

Van Leeuwen is grotendeels vrijgesteld voor het pionierswerk in Hillegersberg, dat verder wordt gedragen door een team van twaalf leden uit beide gemeenten. Verder draait al geruime tijd een jongerengroep rond maaltijden, Bijbelstudie en kroegmeetingen.

Op 21 december is er een eerste zondagsbijeenkomst geweest van #‎HILL,‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ zoals de nieuwe geloofsgemeenschap wordt genoemd, met een ‘bemoedigend’ aantal van 45 bezoekers. In 2015 is er elke eerste zondag van de maand een bijeenkomst in schoolgebouw De Hoge Brug, Hillegondastraat 25. Verder probeert #HILL vooral aan te sluiten bij de behoeften van de wijkbewoners.

‘Het begint bij oprechte belangstelling voor mensen, met relaties die groeien, met het delen van je leven, zoals Jezus deed. De wijk telt veel singles. We vragen ons af: kunnen we met een tafelkring rond een maaltijd wat voor hen betekenen? En verder is het vooral pionieren: ogen en hart open en kijken waar God ons leidt.’

Webtips
www.his-project.nl
Twitter: @HillProject
Facebook: www.facebook.com/groups/hill.project

Praktijklokaal is een rubriek over de kerkelijke praktijk in lokale gemeenten, met nieuwsberichten en verhalen uit plaatselijke gemeenten die ook voor andere gemeenten in GKv en NGK interessant zijn. Tips, ideeën en suggesties voor deze rubriek zijn welkom op praktijklokaal@onderwegonline.nl.

Delen.

Over de auteur

Ad de Boer is actief in het NGK-kerkverband en was hoofdredacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter