Johannes de Heerdienst op Urk

0

Op zondagmiddag 8 februari vindt in de Jeruzalemkerk (NGK) op Urk voor het eerst een Johannes de Heerdienst plaats, waarin alleen liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen.

010306 Praktijklokaal Jeruzalemkerk UrkRegelmatig worden er in de Jeruzalemkerk jeugdzangdiensten gehouden waarin Opwekkingsliederen de boventoon voeren, maar dit keer staan ‘Tel uw zegeningen’, ‘Als g’ in nood gezeten’, ‘Welk een vriend is onze Jezus’, ‘Scheepke onder Jezus’ hoede’ en ‘Ruwe stormen mogen woeden’ op het repertoire.

De voorkeur voor Opwekking dan wel Johannes de Heer loopt op Urk niet langs de scheidslijn oud-jong, maar is volgens predikant Henk Zuidhof ‘vooral familiebepaald’. Er is in zijn gemeente geen sprake van strijd om de liederen in de diensten.

‘Muziek en zang raken een diepere gevoelslaag bij mensen, waarbij je met rationele argumenten en discussies niet veel verder komt. We werken vanuit het principe “aanvaardt elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft”. De ene keer proberen we de ene groep te bedienen, de andere keer een andere groep.’

Hoewel de psalmen op Urk nog steeds bovenaan staan, maakt het gegeven dat ‘voor het gevoel van de mensen de heiland in de liederen van Johannes de Heer dierbaarder wordt bezongen dan in de psalmen’ deze liederen populair.

Er wordt in de middagdienst van 8 februari niet alleen gezongen. Aan het begin van de week waarin Urk de biddag voor gewas, arbeid en visserij houdt, preekt Zuidhof over de wonderbare visvangst (Lucas 5). ‘Wat je ook doet aan experimenten, de preek moet blijven.’

Zie ook www.urk.ngk.nl.

Delen.

Over de auteur

Ad de Boer is actief in het NGK-kerkverband en was hoofdredacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter