Initiatief NGK Amersfoort-Noord: vorm een Jobgroup

0

In diverse kerken draaien werkgroepen voor werkzoekenden binnen de eigen gemeente, maar de NGK Amersfoort-Noord zet het anders op: in de wijk Zielhorst is in wijkcentrum ‘t Middelpunt een Jobgroup gestart voor werkzoekenden in de wijk. In een serie van ongeveer zeven bijeenkomsten wordt ingezet op het vinden van nieuw werk.

010306 Praktijklokaal Thijs van Vuuren

Thijs van Vuuren: ‘We willen present zijn in de wijk, zonder direct te evangeliseren.’

Belangrijk onderdeel van de Jobgroup is het trainen van de sollicitatievaardigheden van de deelnemers. Daarnaast vinden ze in de groep mensen met wie ze op kunnen trekken, ook na afloop van de bijeenkomsten.

De kerk werkt hierin samen met de stichting Encour, een christelijke stichting die als doel heeft ‘kerken en organisaties te ondersteunen in hun streven om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen gerelateerd aan financiën, opleiding en werk’. Encour is een afkorting voor encouragement: bemoediging. Eén van de instrumenten is het trainen van vrijwilligers. Voor een tweede serie bijeenkomsten in Amersfoort wordt nu een vrijwilliger toegerust. Ook voor die tweede serie bestaat al belangstelling.

De man achter dit initiatief is NGK-lid Thijs van Vuuren, zelf al tweeëneenhalf jaar bezig met solliciteren. ‘We willen present zijn in de wijk, zonder direct te evangeliseren. De bedoeling is dat mensen merken dat je naast hen staat en hun problemen herkent. Je hoopt dat je de kans krijgt om uit te leggen wat hierbij je motivatie is.’ Het gaat om een moderne vorm van diaconaat. Belangrijk daarin is aanwezig zijn in de wereld en de echtheid van je geloof laten merken in je daden.

Jobgroups zijn er ook op andere plaatsen: in Culemborg loopt al een derde training. Andere gemeentes kunnen zo met het idee aan de slag. Dat is ook de bedoeling van Encour. De kosten zijn laag: de huur van een vergaderlokaal op een tijdstip dat het toch leeg staat, en een kop koffie voor de deelnemers.

Webtips
www.encour.nl
www.jobgroups.nl
www.ngk-amersfoort-noord.nl

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter