Piet Rietkerk neemt afscheid van Sizanani

Pieter Kleingeld | 21 februari 2015
  • Missionair

Piet Rietkerk is zeven jaar voorzitter geweest van Sizanani. Nu hij afscheid neemt spreken we met hem over de werkzaamheden van deze hulpverleningsorganisatie en zijn periode als voorzitter.

Sinds wanneer ben je betrokken bij Sizanani?
‘In 2003 werd ik penningmeester en in 2008 voorzitter. Ik wilde vooral de betrokkenheid van onze achterban vergroten. We zijn daarom begonnen om artikelen in Opbouw te plaatsen. Mede hierdoor is het aantal particuliere sponsors gegroeid van 30 naar 350. We bezoeken ook plaatselijke gemeenten. Soms doen bestuursleden dat, soms gebeurt dat door het zendelingenechtpaar Tjeerd en Marga Baron als ze in Nederland zijn. We zouden die bezoeken aan de kerken graag structureler willen oppakken, want informeren is vaak voldoende om mensen enthousiast te maken voor ons werk.’

Jullie hebben ook een lijntje met Tear.
‘Tear helpt ons met onze pr. Wanneer hun medewerkers door Afrika reizen, brengen ze vaak ook een bezoek aan SiSA. We hebben veel profijt van hun inbreng.’

Hoe is de betrokkenheid vanuit de kerken bij Sizanani?
‘Blijvend aandacht krijgen vanuit de kerken is lastig, omdat onze activiteiten telkens hetzelfde blijven, alleen de gezichten veranderen zo nu en dan. Toch blijft de betrokkenheid wonderwel goed. Tijdens de ledenvergaderingen van de kerken die lid zijn van de NGZN (voor het zendingswerk in Nqutu) staat ook Sizanani op de agenda. De afgevaardigden tonen telkens veel interesse. Wanneer kerkleden meegaan met een Masakhanereis [een diaconale reis naar het gebied waar SiSA werkzaam is, PK] zien we ook dat hun betrokkenheid bij Sizanani groeit.’

Piet Rietkerk: ‘Informeren is vaak voldoende om mensen enthousiast.'

Piet Rietkerk: ‘Informeren is vaak voldoende
om mensen enthousiast.’

Kun je wat voorbeelden geven van succesvolle projecten van Sizanani?
‘In de afgelopen jaren konden we de activiteiten rond de thuiszorg voor hiv/aids-patiënten verder uitbouwen. Ook de jongerenprogramma’s om bewustwording rond hiv/aids te vergroten blijken een waardevolle uitbreiding. We konden dat doen doordat we erin slaagden om in Nederland onze inkomsten te verdrievoudigen. Overigens is inmiddels zo’n 40 procent van de middelen afkomstig uit Zuid-Afrika en dat is de verdienste van de mensen daar.’

Zijn er ook zaken waar je je zorgen over maakt?
‘Een punt van zorg is dat Sizanani als organisatie kwetsbaar blijft. De werknemers zijn nooit zeker van hun inkomen. Verder hadden we een grote teleurstelling te verwerken toen één van onze jeugdwerkers een keuze maakte die niet te verenigen was met zijn werkzaamheden voor ons en waar wij voor willen staan. Het is niet eenvoudig om goede leidinggevende mensen te vinden. Maar dat geldt eigenlijk voor elke organisatie.’

Wat heeft je werk voor Sizanani voor jou betekend?
‘De kunstmatige splitsing tussen woord en daad is niet goed voor Gods koninkrijk. In Zuid-Afrika zitten ouderlingen wel in het bestuur, maar de gemeentes worden nog niet ingeschakeld. Ik hoop daarom dat de goede samenwerking met onder meer de kerken in Zuid-Afrika geïntensiveerd wordt en deze splitsing wordt opgeheven. Ook in mijn eigen leven heb ik ontdekt dat een goed argument soms minder betekenis heeft dan mijn leven als christen.’

Wat is Sizanani?
Verschillende Nederlands-gereformeerde gemeenten doen aan zending in de provincie Kwazulu Natal in Zuid-Afrika (in de districten Richmond en Nqutu). Naast evangelieverkondiging wordt ook educatieve, sociale en materiële hulp verleend. Sinds 1 september 2001 bundelt de stichting Sizanani die hulp. Sizanani werkt aan het verbeteren van de economische en sociale omstandigheden in Nqutu. Dit gebeurt door twee organisaties. Sizanani South Africa (SiSA) richt zich op alfabetisering, scholing, training, het oprichten en begeleiden van kleine bedrijven en aidsvoorlichting, -preventie en -zorgverlening. Sizanani Education Trust (SET) is gericht op het verlenen van studiebeurzen aan studenten die de middelbare school hebben afgesloten. Sizanani zet zich daarnaast in Nederland én Zuid-Afrika in om de benodigde fondsen te werven.

Webtip
www.sizanani.nl

Over de auteur
Pieter Kleingeld

Pieter Kleingeld is predikant van de NGK Oegstgeest en redacteur van OnderWeg.

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Predikanten op TikTok

Predikanten op TikTok

Linda Stelma
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief