Wie is Jezus?

0

‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
(Marcus 8:27)

Collage JezusDe laatste Jezusfilm, Son of God, verscheen in 2014. Dat brengt de teller op meer dan zestig. Elke film vertelt het levensverhaal van Jezus vanuit een ander perspectief. De bekende Passion of the Christ van Mel Gibson benadrukte het lijden. De musical Jesus Christ Superstar zijn menselijkheid en The Nativity Story de geboorte van het kind van Betlehem.

Over Jezus zijn nog veel meer boeken geschreven. Door theologen, door de voormalige paus, door boeddhisten, atheïsten, en ga zo maar door. Maar de grootste collectie Jezusbeelden is waarschijnlijk te vinden in de kunst. Het Rijksmuseum kan met alle gemak worden gevuld met schilderijen en sculpturen van Rembrandt, Michelangelo en vele anderen.

De vraag ‘wie is Jezus?’ die in al die boeken, kunstwerken en films weerklinkt, wordt al gesteld sinds de man uit Nazaret deze zelf stelde.

Wie ben ik?

Vraag jij weleens aan mensen wie ze denken dat jij bent? Een enthousiast mens? Een harde werker? Typisch een kind van je vader? De messias vroeg het in elk geval wel. Waarom precies zegt Hij niet, maar blijkbaar vond Hij het belangrijk om te weten wat mensen over Hem dachten.

Blijkbaar vond Jezus het belangrijk om te weten wat mensen over Hem dachten

Als het goed is, komt het beeld dat mensen van jou hebben overeen met wie je werkelijk bent. Bij Jezus bleek dat niet helemaal het geval. Of toch wel? Volgens de leerlingen van Jezus zeggen mensen dat Hij Johannes de Doper is, of Elia, of één van de profeten. Zijn die antwoorden helemaal verkeerd? Jezus zegt daar niets over.

In plaats daarvan stelt Hij dezelfde vraag, nu aan zijn leerlingen. Het is Petrus die daarop antwoordt: ‘U bent de messias.’ Is dat het juiste antwoord? Jezus gaat er niet op in en verbiedt hun zelfs op strenge toon om met iemand hierover te spreken!

Veel beelden

Het antwoord van Petrus klinkt juist, maar ironisch genoeg bleek het beeld dat hij bij de messias had niet te kloppen. Zodra Jezus begint uit te leggen dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden, wijst hij zijn rabbi fel terecht. De messias die hij in zijn hoofd heeft, daar past geen lijden bij! Dat beeld klopt niet!

Maar wat is dan juist? Jezus zelf gebruikt een heleboel woorden om Zichzelf te omschrijven. Hij is de goede herder, de weg, de Mensenzoon. Waarom zo veel? Omdat Hij zo groot is dat één woord niet genoeg is. We hebben niet voor niets vier evangeliën.

Matteüs richt zich als Jood op de Joden en houdt Jezus voor als rabbi. Lucas is arts en benadrukt dat Jezus de geneesheer is. Johannes begint en schrijft meer theologisch: Jezus is het Woord. Al die beelden vertellen iets over de Zoon van God, en stuk voor stuk zijn deze antwoorden juist, al zijn ze beïnvloed door tijd en context.

Verrijkend

Niet iedereen is gediend van het kijken naar films of kunst of het lezen van boeken over Jezus. Krijg je daardoor niet een beeld van Jezus dat botst met je eigen beeld en dat van de Bijbel? Het confronteert. En dat is goed. Want ook ons beeld wordt bepaald door cultuur, tijd en omgeving.

Als je de vraag kunt beantwoorden wie de mensen zeggen dat Jezus is, helpt dat om na te denken over je eigen voorstelling. Het bekijken van kunst, het lezen van boeken en het zien van films biedt daartoe een mogelijkheid. Met de Bijbel in de hand is het verrijkend om daarover gesprekken te voeren met anderen. En je vooral te verwonderen over de grootheid van de messias.

1. Bekijk www.opkijken.nl/wie-jezus voor een overzicht van de beelden die de Bijbel noemt over Jezus.
2. Stel in je omgeving de vraag die Jezus stelde. Bespreek vervolgens waarom dat woord voor hen centraal staat. Beantwoord dan pas de vraag wie Jezus volgens jou is.
3. Hoe is jouw beeld van Jezus veranderd in de loop van je leven?

Delen.

Over de auteur

Almatine Leene is docent dogmatiek aan Hogeschool Viaa in Zwolle, onderzoeker aan de Universiteit van Stellenbosch en predikant van de Nederduits Gereformeerde Kerk Stellenbosch-Wes.

Laat een reactie achter