Ledenaantal NGK daalt licht

0

Het aantal leden van de NGK blijft licht dalen. Dat blijkt uit het statistisch overzicht in het recent verschenen Informatieboekje 2015. De NGK telde op 1 januari 32.912 leden. Dat is 36 minder dan vorig jaar.

Informatieboekje 2015Met deze daling wordt de trend van de twee jaar daarvoor voortgezet. Nadat het ledental van de NGK sinds 1970 vrijwel onafgebroken was gestegen, bereikte het in 2012 met 33.183 een hoogtepunt. Daarna zette een lichte daling in.

Een belangrijke oorzaak van de daling is het feit dat sinds 2012 drie gemeenten met samen 280 leden zijn opgeheven: Den Helder, Gorinchem en Vlaardingen. Daarbij werd slechts een klein aantal leden lid van een andere NGK.

Ook interne problemen in enkele gemeenten lijken debet aan het ledenverlies. Assen verloor sinds 2012 meer dan 230 leden, IJsselmuiden ruim 100 en Amersfoort-Zuid 70.

De NGK telt 87 gemeenten en 88 predikanten. Het aantal vacatures bedraagt 16 en dat is (net als in 2009) het kleinste aantal van de afgelopen 15 jaar. In 2000 waren er nog 28 vacante gemeenten.

Het grensverkeer van de NGK met andere kerken kent een positief saldo. Meer mensen gingen vanuit een andere kerk over naar de NGK dan omgekeerd: 744 tegen 501. Daarbij is het grensverkeer met de PKN het grootst: 305 tegen 154. Vanuit de GKv gingen 160 over naar de NGK, terwijl 42 NGK’ers de omgekeerde weg gingen.

Alleen naar evangelische gemeenten vertrokken in 2014 meer NGK-leden dan daar vandaan naar de NGK kwamen: 106 tegen 79. Als de groep ‘diversen’ (met waarschijnlijk veel overgangen van en naar evangelische getinte gemeenten) erbij geteld wordt, is de verhouding 263 tegen 158.

Bijna 400 NGK’ers werden vorig jaar buitenkerkelijk. In de periode tot 1998 werden jaarlijks minder dan 200 NGK-leden buitenkerkelijk. Van 1998-2005 ligt dat aantal tussen tussen de 200 en 300. Sinds 2006 ligt het boven de 300, terwijl de laatst gemeten aantallen rond of boven de 400 liggen.

Delen.

Over de auteur

Ad de Boer is actief in het NGK-kerkverband en was hoofdredacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter