Nieuwe ambtsdragers, hoe vind je ze? (3)

Praktijkcentrum | 2 mei 2015
  • Praktijklokaal

‘Bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?’ Daar zeggen ouderlingen en diakenen ja op bij hun bevestiging. Maar vaak is daar een moeizaam proces aan voorafgegaan. Dubbeltallen? Daar kom je als kerk vaak niet meer aan toe. Hoe betrek je in die situatie de gemeente bij het zoeken van ambtsdragers?

De Tabernakelkerk (NGK Apeldoorn) heeft een handreiking opgesteld die recht wil doen aan beide elementen uit de vraag bij de bevestiging: de inschakeling van de gemeente en het besef dat je als ambtsdrager geroepen bent. De Apeldoornse kerk gebruikt daarbij niet de gebruikelijke verkiezingen, maar schakelt de gemeente op een andere manier in.

Aanleiding voor de handreiking was onder meer de ervaring dat de klassieke methode – de gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om namen op te geven van mensen die geschikt zijn – maar weinig namen opleverde, en vaak nog bekende ook. Daarnaast bleven nieuw ingekomen leden vaak lang buiten beeld.

In de huidige opzet worden vroeg in het seizoen de vacatures bekendgemaakt. Daarna wordt er gericht gezocht naar kandidaten, aan de hand van de diversiteit van de verschillende taken: jeugdouderling, ouderling van een wijk, bestuurlijk ouderling, diaken, enzovoort.

De ambtsdragers voor de wijk moeten bijvoorbeeld uit de wijk zelf komen (de gemeente in Apeldoorn kent zes wijken van zo’n 150 leden). ‘Daarmee is de wijk zelf eigenaar van het probleem’, zegt predikant Willem Smouter. ‘Dat voorkomt een houding van: “waarom lossen ‘ze’ het probleem niet op?” De leden van de wijk gaan erover in gesprek na een gebed om de leiding van de heilige Geest.’

Dit meedenken en meepraten geldt ook voor de ouderlingen en diakenen met andere taken. Zo denkt de jeugdraad mee over de benoeming van een jeugdouderling en de commissie van beheer over de benoeming van de ouderling beheer.

Het helpt dat de gemeente zowel ambtsdragers als pastorale bezoekers kent. De laatsten draaien volledig mee en brengen huisbezoeken waarbij het Woord opengaat en samen met de bezochten gebeden wordt. Daardoor zijn er veel minder ambtsdragers nodig. Tijdens die huisbezoeken wordt ook gesproken over de geschiktheid voor het ambt en de bereidheid om daarin te dienen.

Apeldoorn staat niet alleen in deze aanpak. Onder meer de NGK Dordrecht kent een soortgelijke gang van zaken, waarbij de verkiezing vervangen is door een andere manier van meedenken rond de benoeming. Als extra kennen ze in Dordrecht nog de mogelijkheid om ‘stage te lopen’ binnen de kerkenraad. Ook is er een maatjesproject met het oog op bestuur en verantwoordelijkheid. Verder kent de gemeente een talentenbank, wat ook helpt om nieuwe mensen voor het ambt te vinden.

Webtip
www.tabernakelkerk.nl/handreikingen (handreiking nr. 607)

Over de auteur
Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Martijn Stoutjesdijk
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Bob Wielenga
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief