Kerken in het rampenplan?

0

Elke burgerlijke gemeente moet er één hebben: een rampenplan. Er moet onder meer in kaart gebracht worden wat er specifiek in die gemeente zou kunnen gebeuren. Denk aan de kans op overstromingen of ongelukken met gevaarlijke stoffen. Om de vier jaar moet het plan een update krijgen, want in die tijd kan er veel veranderen.

Caribbean_Petroleum_Corporation_DisasterIn een rampenplan gaat het niet alleen om het directe ingrijpen door bijvoorbeeld politie en brandweer, maar ook om de opvang van en de zorg voor mensen die bijvoorbeeld hun huis moeten verlaten. Op dat punt kunnen kerken een rol spelen.

Dat gebeurt momenteel in Kampen. Naar aanleiding van een ramp vorig jaar op het industriegebied van Kampen, waarbij blauwzuurgas vrijkwam, heeft de burgerlijke gemeente het korps van het Leger des Heils ingeschakeld om alle kerken aan te schrijven of zij bij rampen hulp kunnen bieden. Te denken valt dan aan het openstellen van kerkgebouwen voor herdenkingssamenkomsten of voor de opvang van mensen. Veel kerken hebben immers ervaring met de opvang van mensen in nood.

De NGK IJsselmuiden reageerde positief op de oproep. Scriba Anton Maurer: ‘Natuurlijk willen we meewerken. We hebben als kerk ook ervaring met de opvang van mensen. In de jaren negentig hebben we bijvoorbeeld jarenlang een Armeens gezin in ons kerkgebouw opgevangen en dat zouden we in de huidige omstandigheden weer kunnen doen.’ De diakenen en de commissie van beheer van de NGK gaan de mogelijkheden verder verkennen.

Steeds vaker wordt de rol van de kerken omschreven in rampenplannen. In andere plaatsen heeft dit al geleid tot een ‘Draaiboek kerk en crisis’. De overheid wil wel precies weten waar ze op kan rekenen.

Webtip
www.risicokaart.nl

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter