Redactioneel: Tijdgeest

Ad de Boer | 30 mei 2015
  • Column

Enthousiaste Facebookreacties van ‘orthodoxe’ christenen op het recente Ierse ja tegen het homohuwelijk schokten me. Maar ik realiseer me dat ze in de lijn liggen van uitspraken van kerkmensen waar ik eerder tegenaan liep. ‘Je kunt het niet meer maken om in deze tijd tegen de vrouw in het ambt te zijn.’ En: ‘Het zal best waar zijn dat de Bijbel negatief is over homorelaties, maar ik maak toch echt mijn eigen keuzes.’

Ad de Boer b

Ad de Boer.

De reacties illustreren dat de tijdgeest bij deze thema’s meer de toon aangeeft dan de Bijbel. Voor alle duidelijkheid, ik geloof dat veranderende gevoelens van mensen over wat goed of fout is (blank/zwart, milieu) het werk van Gods Geest kunnen zijn. Ik besef dat ervaringen van mensen, persoonlijk of collectief, onontkoombaar een rol spelen in het duiden van Bijbelwoorden. Een kind van God is altijd kind van zijn of haar tijd. Tijdgeest is niet per definitie negatief.

Maar ik maak me zorgen dat we ons in de veranderingsprocessen rond vrouwen en homostellen in de kerk te gemakkelijk laten meevoeren door de tijdgeest, terwijl de Bijbel dicht blijft. Ik heb het niet over deputaten- of commissierapporten of kerkenraadsgesprekken, maar over wat ik onder kerkmensen opsnuif.

Ik zie NGK/GKv-kerkleden door de bocht gaan op grond van wat er in de lucht hangt, zonder dat de Bijbel er echt aan te pas komt. Dat geldt zowel standpunten waar ik het mee eens ben (het is goed dat vrouwen ouderling/predikant kunnen worden), als standpunten die ik niet deel (homorelaties zijn OK). Diepgaande gesprekken over de Bijbel (teksten, grote lijn en vertaalslag) komen rond beide thema’s moeizaam op gang.

En toch zal dat moeten: de Bijbel open. Ook bij deze gevoelige vragen. Niet gericht op snelle antwoorden via de korte klap van ‘er staat toch dat het niet mag’ of ‘waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen’. Maar via de lange zoektocht naar het verstaan van Gods Woord voor toen en voor nu. In het diepe verlangen dat Gods Geest ons leert onderscheiden wat in de tijdgeest uit God is en wat niet.

Over de auteur
Ad de Boer

Ad de Boer is actief in het NGK-kerkverband en was hoofdredacteur van OnderWeg.

Verschillende gaven, één Geest

Verschillende gaven, één Geest

Bram Beute
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘Laten we minder in ons hoofd zitten’

‘Laten we minder in ons hoofd zitten’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief