Kerkdiensten in gewone taal

0

Een bekend verschijnsel in kerken zijn de ‘aangepaste kerkdiensten’ voor mensen met een beperking. De laatste tijd worden die steeds vaker aangekondigd als ‘kerkdiensten in gewone taal’.

Aangepaste dienst in de GKv Haren.

Aangepaste dienst in de GKv Haren.

Regionale samenwerking blijkt hierbij belangrijk. In Twente werken de diverse vrijgemaakte, Nederlands-gereformeerde en christelijk-gereformeerde kerken bijvoorbeeld elke maand samen aan zo’n dienst. De liturgie is traditioneel (de doelgroep heeft behoefte aan herkenbaarheid), maar de liederen en de verkondiging kennen eenvoudig taalgebruik en interactie.

De classis Amersfoort van de GKv gaf opdracht om de belangstelling voor en het meewerken aan dergelijke kerkdiensten te inventariseren, met het oog op diensten in Amersfoort en Leusden. De classis omschrijft de diensten als volgt: ‘De kerkdienst in gewone taal is een reguliere kerkdienst die aangepast wordt naar het niveau van mensen met een beperking en kinderen die speciaal onderwijs volgen. Deze diensten zullen een interactief karakter hebben.’

Er is in Amersfoort ook nog een andere vorm van dienst in gebruik: de prikkelarme dienst voor mensen met autisme.

De organisatie Dit Koningskind geeft op zijn website de mogelijkheid om diensten in gewone taal aan te kondigen en te vinden.

Webtips
www.maatwerkindekerk.nl
www.ditkoningskind.nl

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter