Hoe beleef je het avondmaal?

0

In veel gemeenten is het een onderwerp van gesprek: hoe beleef je het avondmaal? Binnen de GKv doet Jasper Bosman daar in een aantal gemeenten onderzoek naar. Op de recent gehouden predikantenconferentie vertelde hij erover.

De GKv Schildwolde hield een enquête onder de kerkleden over de viering van het avondmaal. Aanleiding was een besluit van de kerkenraad tijdens de Mexicaansegriep-epidemie om de grote beker te vervangen door kleine bekertjes. Tegelijk zijn meer vragen voorgelegd, zoals over de frequentie van de avondmaalsviering en over de manier waarop.

Eén van de opmerkingen bij de vraag naar de frequentie: ‘Kans op sleur, maar als ons geloof versterkt wordt en de eenheid van de gemeente meer zichtbaar en merkbaar wordt, dan kunnen we het niet vaak genoeg vieren!’

Resultaat van de enquête was dat de kerk terugkeert naar het gebruik van de grote beker. De kleine bekertjes, waarvan een aantal gevuld met alcoholvrije wijn, blijven wel beschikbaar in de Kandelaar, de zaal in het verenigingsgebouw bij de kerk.

‘Als de eenheid van de gemeente meer zichtbaar wordt, dan kunnen we het niet vaak genoeg vieren’

Omdat het avondmaal op twee plaatsen gevierd wordt, in de kerkzaal en in de Kandelaar, kan men twee manieren van vieren toepassen: een zittende en een gaande viering.

Daarnaast besloot de kerkenraad om avondmaal aan huis in te voeren voor wie de kerkdiensten niet kan bezoeken. Daarbij is een ouderling aanwezig en er worden ook enkele gemeenteleden uitgenodigd. Samen volgen ze de kerkdienst via internet.

Veel gemeenten zetten de mogelijkheden op een rij en bepalen opnieuw welke vorm van avondmaalsviering het beste past bij de gemeente. Zo heeft de NGK Voorthuizen-Barneveld ‘s morgens een lopende viering, maar handhaaft ze voor de tweede dienst de viering aan tafel. Het doel daarvan is een passieve houding tijdens de diensten te doorbreken.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter