Avondmaal aan huis – maar hoe?

0

Sinds een aantal jaren bestaat in de GKv de mogelijkheid om het avondmaal bij mensen thuis te vieren. De generale synode van 2005 heeft daarover besluiten genomen en dit mogelijk gemaakt.

Door thuis avondmaal mee te vieren, blijven mensen verbonden met de gemeente. (beeld Freek Visser/Beeldbank PKN)

Door thuis avondmaal mee te vieren, blijven mensen verbonden met de gemeente. (beeld Freek Visser/Beeldbank PKN)

Een overweging hierbij was dat je met de nieuwe communicatiemogelijkheden vanuit huis rechtstreeks verbonden kunt zijn met de kerkdienst waarin het avondmaal gevierd wordt. Op die manier kunnen mensen die door hun persoonlijke omstandigheden moeite hebben in de kerk aanwezig te zijn en mee te doen, toch verbonden blijven met de gemeente.

Maar hoe doe je dat in de praktijk? De GKv Zoetermeer heeft daarvoor een protocol opgesteld. Enkele punten daaruit:

  • Het avondmaal aan huis is bestemd voor gemeenteleden die door omstandigheden tijdelijk of structureel niet (meer) in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, dan wel anderszins zich belemmerd voelen aan het avondmaal in het kerkgebouw deel te nemen.
  • Ambtsdragers zijn alert op wie het mee wil vieren én wie het mee kan vieren op deze manier.
  • De gemeente wordt op de hoogte gesteld waar het avondmaal op deze manier gevierd wordt.
  • Zo nodig worden andere gemeenteleden uitgenodigd om het avondmaal mee te vieren met hen voor wie deze viering mogelijk gemaakt is.

Webtip
www.kerkrecht.nl/sites/default/files/ActaGKv2005.pdf

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter