Nieuw toerustingsorgaan in NGK

0

Per 31 december gaan het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk, het Missionair Steunpunt, Toerusting 2.0 en de Centrale Diaconale Commissie op in een nieuw toerustingsorgaan: de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT). Daartoe heeft de Landelijke Vergadering besloten.

NGK websiteDe NGT richt zich op predikanten en op alle vrijwilligers in de kerk op het gebied van kerkelijk bestuur, diaconaat, jeugdleiding en missionaire activiteiten. Ook wordt de NGT verantwoordelijk voor de participatie in de website www.homoindekerk.nl.

De missie van de NGT is: de leden van de NGK ondersteunen om toegewijde navolgers en getuigen van Jezus Christus te zijn. De NGT hanteert als instrumenten: vraagbaak-/loketfunctie, e-coaching, plaatselijke heidagen en landelijke toerustingsdagen.

Eerder besloot de Landelijke Vergadering op toerustingsgebied niet op eigen houtje te opereren, maar structurele samenwerking met andere kerken te zoeken. Met de GKv wordt al samengewerkt in het Diaconaal Steunpunt.

Het meerjarenplan 2016-2018 van de NGT, Impulsen voor onderweg, is te downloaden via tiny.cc/376x6x.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter