Bezwaren tegen homobesluit Zuid-Afrika

0

Die Gereformeerde Kerke in Suid-AfrikaBinnen de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika zijn veel bezwaren van kerken, predikanten en kerkleden losgekomen tegen het recente synodebesluit om het predikantsambt open te stellen voor kerkleden met een homoseksuele relatie en ruimte te maken voor de kerkelijke bevestiging van het homohuwelijk.

De ingediende bezwaarschriften hebben een opschortende werking: het synodebesluit wordt niet uitgevoerd, totdat een volgende synode over de bezwaren heeft geoordeeld.

Ook de Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika heeft bezwaar gemaakt tegen het synodebesluit. Beide kerken hebben sinds 2014 een zusterkerkrelatie.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter