Goede voornemens voor 2016 (1)

Peter Wierenga | 9 januari 2016
  • Missionair

De christelijke jaartelling begint bij de komst van God als mens tussen de mensen. Kerst loopt in onze tijd uit in de komst van het nieuwe jaar. Een mooie aanleiding voor ons, voor jou, om ook in 2016 weer als Gods navolgers doelgericht te leven. Wat neem jij jezelf op dit terrein voor?

Zet je huis open. Organiseer een filmavond. Bedenk steeds wie je Heer graag uit zou nodigen via jouw huis. (beeld Antonio Diaz/Shutterstock)

Zet je huis open. Organiseer een filmavond. Bedenk steeds wie je Heer graag uit zou nodigen via jouw huis. (beeld Antonio Diaz/Shutterstock)

In de volgende aflevering staan we stil bij goede voornemens voor kerkenraden en evangelisatiecommissies, deze keer bij persoonlijke voornemens. Hieronder geef ik een aantal (wat ik maar noem) V-tips. Lees ze eens door en kies er een of meer uit die je in het komende jaar handen en voeten wilt geven.

Verwachtingsvol

Je basisovertuiging mag zijn dat God mensen kan en wil veranderen. En Hij dóet dat ook! Onderzoek van Alrik Vos binnen de kleine gereformeerde kerken laat zien dat in kerken waar de leden verwachten dat God mensen geloof geeft, er dertien keer zo veel mensen tot geloof komen (zie webtip). Hun verwachtingen kleuren hun gebeden en daden! Ze noemen namen in het persoonlijke gebed. Ze verwachten dat God henzelf wil inschakelen en vragen of God ze ‘tot instrument in zijn hand maakt’. En als kerk stoppen ze veel tijd en geld in relaties en evangelisatieprogramma’s.

Vrijmoedig

Als je weet dat God mensen kan veranderen en dat Hij jou wil inschakelen, dan kom je als weerloos mens tussen andere mensen. Vertrouw dan op God in deze wereld. Vertrouw dat de Geest je zal helpen met goede woorden. Vrijmoedigheid is geen gedrag, maar een overtuiging. God werkt. Dus ik ook! God zelf stuurt me eropuit, wat kan me gebeuren?

Voorbij gewoon gedrag

Wat kenmerkt prachtige mensen? Dat ze net iets méér zijn of doen dan anderen. Neem paus Franciscus: hij weet wat God wil en gaat voorbij het gewone gedrag van zijn kerk. Hij loopt onbeschermd door een criminele buurt. Hij wast niet de voeten van kardinalen, maar van moslimjongeren. Of neem Jezus: Hij weet wat God wil en gaat voorbij aan zijn eigen leven en comfort. En neem jezelf: hoe ben jij prachtig in 2016? Wat wil God voor jou persoonlijk? Welk ‘extra’ past bij jou?

GastVrij

Van alle nieuwe gelovigen komt 57 procent tot geloof door persoonlijke relaties met christenen. Jouw vriendschap, jouw open tafel, jouw aandacht voor de ander en jouw vertrouwen op God, ze worden zichtbaar voor mensen die dicht bij jou leven. God gebruikt jou als sleutelfiguur in zijn werk met je vrienden, buren, collega’s, mede-hobbyisten.

Dus? Zet je huis open. Organiseer een filmavond. Nodig niet-christenen uit op je verjaardag. Maak je huis tot een plek waar God de gastheer is. En bedenk steeds wie jouw Heer graag uit zou nodigen via jouw huis.

Vredestichter

Met kerst kwam de Vredevorst. In 2016 kun jij ook aan Gods vrede bijdragen. Christenen worden op het werk het meest gewaardeerd als ze proberen de sfeer te herstellen. Dan wordt een bekende tekst in het alledaagse leven al praktijk: ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ Christen zijn op je werk? Dat is met mensen in vrede leven en voor mensen de hemelse vrede zoeken.

Webtip
Het onderzoek HOOP van Alrik Vos is te downloaden via goo.gl/2sx8MQ.

Vijf tips voor een missionair leven in 2016
1. Werk met een gebedslijstje van mensen voor wie je regelmatig bidt
2. Oefen je onbezorgdheid door God dagelijks te vragen om kansen voor contact. Praat met God over deze mensen voor je met hen over God praat.
3. Kijk ‘s ochtends in je agenda om te zien wie je gaat ontmoeten. Bedenk hoe je deze mensen iets meer kunt laten zien van de goedheid van je Heer.
4. Ga na hoe je twee keer per maand jouw huis tot een ontmoetingsplek kunt maken.
5. Waar kun je voor bidden en wat kun je doen op je werk om de onderlinge sfeer en vrede te bevorderen?

Over de auteur
Peter Wierenga

Peter Wierenga is adviseur evangelisatie, zending en kerkplanting van de NGK.

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Predikanten op TikTok

Predikanten op TikTok

Linda Stelma
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief