NGK koerst richting Steunpunt Kerkenwerk

0

De NGK werkt toe naar aansluiting bij het Steunpunt Kerkenwerk van de GKv per 2017, met het oog op professionele dienstverlening op het vlak van kerkelijk personeelsbeleid. Dat heeft de Landelijke Vergadering besloten. Twee beleidsadviseurs bereiden de stap voor. De nieuwe LV, die in november in Nunspeet begint, neemt er een definitief besluit over.

De LV van Zeewolde, die in 2013 begon, is nu afgelopen. Bij de sluiting signaleerde voorzitter Willem Smouter dat, anders dan in het verleden, de LV-zittingen gespreid zijn geweest over bijna de gehele periode van drie jaar die volgens de NGK-kerkorde tussen twee Landelijke Vergaderingen ligt. Naar zijn taxatie is dat ook het toekomstbeeld, nu de relatie met de overheid, de verhoudingen met andere kerken en andere bestuurlijke onderwerpen het onmogelijk maken om de LV steeds voor een paar jaar op slot te doen. Het LV-moderamen zal daarover voorstellen doen aan de nieuwe LV.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter