Classis verbiedt kanselruil en gezamenlijke diensten in Kampen

0

De GKv-classis Kampen verbiedt kanselruil en gezamenlijke kerkdiensten tussen de NGK en de twee GKv-gemeenten in Kampen, omdat de NGK Kampen in liefde en trouw samenlevende homoseksuelen als lid aanvaardt en welkom heet aan het avondmaal. Volgens de classis tast dat het fundament aan onder de door de drie gemeenten beleden ‘eenheid in de erkenning en beleving van Gods Woord en van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijke leven moeten gelden’.

Volgens de GKv Kampen-Noord en de GKv Kampen-Zuid is het vertrouwen in de omgang met Gods Woord door de NGK Kampen niet in geding nu er sprake is van een verschillende praktijk rond de toelating tot het avondmaal.

Volgens de GKv Kampen-Noord en de GKv Kampen-Zuid is het vertrouwen in de omgang met Gods Woord door de NGK Kampen niet in geding nu er sprake is van een verschillende praktijk rond de toelating tot het avondmaal.

Al in 2011 vonden de drie gemeenten elkaar in hun gezamenlijke verbondenheid met Jezus Christus en in besluiten om van daaruit hun avondmaalstafels voor elkaars leden open te stellen en te streven naar kanselruil en gezamenlijke kerkdiensten. Maar het feit dat de NGK Kampen vrouwelijke ouderlingen kent, terwijl de GKv de vrouw in het ambt afwijst, verhinderde de uitvoering van die besluiten. Daarom waren ze in Kampen blij dat de GKv-synode in 2014 die blokkade ophief en uitsprak dat ondanks het verschil rond de vrouw in het ambt is gebleken dat ‘we elkaar als kerken vertrouwen kunnen geven inzake de erkenning en aanvaarding van het gezag van de heilige Schrift’.

In december 2015 wees de GKv-classis echter een nieuwe goedkeuringsaanvraag uit Kampen af vanwege het beleid van de NGK Kampen inzake homo’s met een relatie. Dit ondanks afspraken tussen GKv, NGK en CGK in Kampen om bij gezamenlijke avondmaalsvieringen elkaars ‘huisregels’ voor toelating tot het avondmaal te respecteren en ondanks een positief advies van de vrijgemaakte Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE).

Voor de betrokken gemeenten in Kampen is het classisbesluit ‘een grote teleurstelling’, zeker gezien de ruimere manier waarop de GKv-synode in 2014 met het verschil in kerkelijke praktijk rond vrouwelijke ambtsdragers is omgegaan. Volgens de GKv Kampen-Noord en de GKv Kampen-Zuid is het vertrouwen in de omgang met Gods Woord door de NGK Kampen niet in geding nu er sprake is van een verschillende praktijk rond de toelating tot het avondmaal.

In beroep gaan tegen het besluit bij de Particuliere Synode Oost van de GKv is volgens ds. Bram Beute (GKv Kampen-Zuid) ‘een reële optie’. DKE-voorzitter Henk Messelink onderstreept die beroepsmogelijkheid. Hij wijst erop dat bij het door DKE verstrekte positieve advies het verschil in avondmaalspraktijk inzake homoseksuele kerkleden nadrukkelijk is meegewogen.

Volgens ds. Roel Venderbos (NGK) zullen de drie gemeenten bekijken wat ze in deze situatie ‘in elk geval wél kunnen. Want het was zó goed om elkaar dik vijf jaar geleden weer te ontmoeten en elkaar in de armen te sluiten. Of beter: te beseffen dat we beiden omsloten worden door de liefdevolle armen van onze Heer Jezus Christus. En we vertrouwen erop dat Hij, onze Herder, gewoon verder gaat met het bijeenbrengen van zijn kudde.’

Het verbod van de classis Kampen is opmerkelijk, omdat de toelating van homo’s met een relatie aan het avondmaal elders in het land geen barrières tussen GKv en NGK opwerpt, net zo min als tussen GKv en CGK. Een (groeiend) aantal GKv- en CGK-gemeenten kent op dit punt bovendien een vergelijkbaar beleid als de NGK Kampen.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter