Erik de Boer aanvaardt ambt van hoogleraar

0

Met een oratie over de verstrooiing van de kerk in de zestiende eeuw heeft Erik de Boer op 19 februari het ambt van hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen aanvaard.

Erik de Boer. (beeld TU Kampen)

Erik de Boer. (beeld TU Kampen)

Artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis typeert volgens De Boer de kerk niet zonder reden als ‘verbreid en verstrooid over de hele wereld’: verstrooiing en ballingschap zijn kenmerkend voor de ontstaansgeschiedenis van de gereformeerde kerken in Nederland. Vluchtelingenstromen en vluchtelingen in ons midden kunnen de kerk volgens hem helpen om zich opnieuw bewust te worden van haar vreemdelingschap en van de daarmee verbonden flexibiliteit.

De gereformeerde confessie zwijgt over een landelijk kerkverband en de organisatie daarvan, aldus De Boer. Welke kerkverbandelijke vorm de beste is, ‘is een zaak van latere uitwerking en praktische ondervinding’. De ervaring van ‘kerk onder het kruis of in den vreemde’ kan naar zijn mening ‘heilzame instabiliteit, lichtvoetigheid en beweeglijkheid’ aan het gereformeerde kerkverband geven.

Ooit stelde De Boer voor om in één keer alle vrijgemaakte kerken op te heffen en collectief lid te worden van de CGK. Daar is het nooit van gekomen, maar volgens de nieuwe hoogleraar ‘maakt de lichtvoetigheid van het kerkverband het denkbaar dat we de breuk met de Nederlands Gereformeerde Kerken op die wijze helen’.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter