Muller: erken pluriformiteit kerkrechtelijk

0

Volgens ds. Kor Muller (NGK) is er reden om de ‘intern toegenomen pluriformiteit’ in de NGK kerkrechtelijk een plek te geven. Volgens hem wordt niet elke NGK-predikant op elke NGK-kansel uitgenodigd en ‘zal niet elke Nederlands-gereformeerde overal binnen het eigen kerkverband acceptabel zijn aan de avondmaalstafel’. Als illustratie noemt hij in het recent verschenen Informatieboekje onder meer de omgang met kerkleden met een homoseksuele relatie.

Het aanvaarden van elkaars predikanten binnen het kerkverband zou slechts ‘in principe’ moeten plaatsvinden, waardoor kerkenraden het recht krijgen om predikanten te weren, vindt Muller.

Het aanvaarden van elkaars predikanten binnen het kerkverband zou slechts ‘in principe’ moeten plaatsvinden, waardoor kerkenraden het recht krijgen om predikanten te weren, vindt Muller.

Volgens Muller is het een kwestie van eerlijkheid om de attestatiepraktijk aan te passen en niet langer in absolute zin van een kerklid te zeggen dat hij/zij ‘gezond in de leer en onbesproken van wandel’ is, maar dat te relativeren tot de mening van zijn/haar kerkenraad.

Ook het aanvaarden van elkaars predikanten binnen het kerkverband zou slechts ‘in principe’ moeten plaatsvinden, waardoor kerkenraden het recht krijgen om predikanten te weren. Overigens vraagt Muller zich af, of er zo geen ruimte ontstaat om als NGK op te gaan in een groter, nog pluriformer kerkverband, zoals de PKN.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter