Ledental NGK stijgt licht

0

Het ledental van de NGK is in 2015 met 96 leden gestegen tot 33.008. Dat blijkt uit het nieuwe Informatieboekje. De toename komt na enkele jaren van lichte daling. Sinds 2010, toen de NGK 32.663 leden telde, is het ledental met 1 procent toegenomen.

Informatieboekje 2016De NGK telt per 1 januari 2016 88 kerken: 1 meer dan een jaar daarvoor, door de splitsing van de NGK Ede in 2 gemeenten. 16 kerken zijn samenwerkingsgemeenten met CGK en/of GKv. Het aantal predikanten daalde met 3 tot 85. In de NGK zijn 43 kerkelijk werkers actief.

De NGK-gemeenten in Voorthuizen-Barneveld, Dordrecht, Oegstgeest, Hattem en Nunspeet groeiden in 2015 het meest. De gemeenten van Arnhem (CGK/NGK), Kampen, Utrecht, Leerdam en Westbroek krompen het meest. De NGK telt 7 gemeenten met minder dan 100 leden.

Bijna 300 leden onttrokken zich in 2015 aan de NGK of werden als lid uitgeschreven. 37 buitenkerkelijken traden toe tot een NGK-gemeente.

Het grensverkeer met andere kerken is hoog: 667 leden van andere kerken gingen over naar de NGK, terwijl 546 kerkleden de gang in omgekeerde richting maakten. De instromers komen vooral uit de PKN en de GKv, de vertrekkers gaan vooral naar evangelische gemeenten en (in mindere mate) de PKN. Volgens ds. Kor Muller, redacteur van het Informatieboekje, is het kerkelijke grensverkeer in de afgelopen decennia gestaag toegenomen en is daarmee de ‘trouw’ aan de eigen kerkelijke gemeenschap navenant afgenomen.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter