Wanneer huwelijksbevestiging?

0

De christelijke-gereformeerde classis vroeg ernaar: hoe gaat de CGK/NGK-samenwerkingsgemeente in Hengelo om met huwelijksbevestiging in bijzondere situaties? De gemeente had daarover al beleid geformuleerd. Dat is als volgt samen te vatten:

Hoe ga je om met huwelijksbevestiging in bijzondere situaties? (beeld Debowscyfoto/Pixabay)

Hoe ga je om met huwelijksbevestiging in bijzondere situaties? (beeld Debowscyfoto/Pixabay)

1. Bij een huwelijk met een niet-gelovige partner is er geen kerkelijke huwelijksbevestiging. Indien het bruidspaar dat wenst, kan er wel een korte samenkomst worden gehouden waarin voorbede wordt gedaan. Er wordt geen formulier gelezen en er worden geen vragen beantwoord. Wanneer de partner openstaat voor meer onderwijs vanuit de Bijbel wordt wel een zegen gegeven.

2. Bij een huwelijk van twee mensen die hebben samengewoond, zijn er twee mogelijkheden:

  • het stel is na gesprek tot het inzicht gekomen dat hun leefwijze beneden de maat is; in dat geval is er geen belemmering meer voor een huwelijksbevestiging;
  • het stel wil om andere redenen trouwen; dan geldt de benadering als bij 1.

Voorwaarden

Maar er zijn meer situaties denkbaar. De kerkenraad van de GKv Assen-Peelo heeft zich daarmee bezig gehouden. Wat doe je bij een huwelijk met een niet-gelovige partner of bij mensen die hertrouwen na een scheiding? De praktijk was vaak dat er op de zondag na de huwelijksdag in de kerkdienst een zegen over het huwelijk gevraagd werd. Assen-Peelo wil verder gaan: een dienst op de trouwdag zelf beleggen. Daarvoor gelden wel twee voorwaarden: er moet sprake zijn van oprecht geloof bij de ‘kerkelijke’ partner, en het moet geen pseudo-trouwdienst worden. Als daaraan is voldaan, zijn er verschillende mogelijkheden voor deze dienst:

  • Een kerkdienst of samenkomst beleggen die, net als bij een trouwdienst, wordt afgekondigd.
  • Een ‘orde van dienst’ volgen met enkele vaste elementen van een kerkdienst, zoals ook tijdens begrafenissen of doordeweekse diensten gebeurt (biddag, dankdag en oudjaar).
  • De trouwbijbel overhandigen met een bijbehorende toespraak.
  • Het huwelijk en het echtpaar in gebed aan de HEER opdragen.

Andere gemeenten worstelen met de vraag hoe om te gaan met het huwelijk van een gemeentelid met een vluchteling die niet met papieren kan aantonen dat hij of zij niet al elders – in het land van herkomst – getrouwd is. In zo’n geval is een burgerlijk huwelijk in Nederland niet mogelijk en stuit je als gemeente op de wettelijke bepaling dat de kerk alleen huwelijken kan bevestigen die in het stadhuis gesloten zijn.

Webtip
ernstleeftink.wordpress.com/2015/04/17/een-trouwdienst-is-geen-bruidsboeket-over-de-wens-om-toch-in-de-kerk-te-trouwen

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter