Wijn of druivensap?

0

In een aantal gemeenten speelt het op het moment: waarmee vul je de avondmaalsbekers, met wijn of met druivensap? Of kunnen de avondmaalsgangers zelf kiezen?

(beeld Maja Petric/Unsplash)

(beeld Maja Petric/Unsplash)

Dat laatste was tot nu toe het geval in bijvoorbeeld de NGK Leidsche Rijn. Daar werden wijn en druivensap aangeboden in kleine bekertjes, maar vanaf nu alleen nog maar druivensap. Dat geeft meer duidelijkheid en doet niets af aan de betekenis van het sacrament, vinden ze.

De GKv Groningen-Oost maakt een omgekeerde beweging. Daar werd jarenlang alleen druivensap aangeboden, maar gaan ze nu weer over op avondmaalswijn. Want sap mist volgens de Groningse kerkenraad het feestelijke van wijn, waarover de Bijbel spreekt (bijvoorbeeld in het verhaal over de bruiloft in Kana). Voortaan zit er wijn in de avondmaalsbekers en zijn er kleine bekertjes met druivensap of wijn.

In de GKv Heemse wordt voortaan ook de mogelijkheid geboden avondmaal te vieren met druivensap. Bij een viering aan tafel is het helder: ’s morgens wijn, ’s middags druivensap. Bij een gaande viering worden beide aangeboden. Belangrijk punt daarbij is dat men niet wil dat de keuze voor druivensap stigmatiserend werkt voor gemeenteleden met een alcoholprobleem. Daarbij heeft de kerkenraad gebruikgemaakt van een reeks aandachtspunten van het Steunpunt Liturgie.

De GKv Drachten-Nijega blijft bij het besluit om beide – wijn en druivensap – aan te bieden en wijst erop dat het bij het avondmaal blijft gaan ‘om de heerlijke, wonderlijke, liefdevolle, vergevende en genadig geschonken eenheid met Christus en met elkaar die we in deze heilige maaltijd mogen proeven’.

Webtip
www.steunpuntliturgie.gkv.nl/producten/notities

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter