Toerusting ouderlingen

0

De taak van ouderlingen verandert. Zeker in gemeenten waar het pastoraat wordt gezien als iets wat je samen als gemeente doet en niet meer alleen als taak van de ouderlingen. In gemeenten waar het basispastoraat een taak is van alle gemeenteleden, richten ouderlingen zich meer op het bijzondere pastoraat. De kerkenraad van de GKv Hoogeveen omschrijft dat zo: ‘Wanneer een gemeentelid twijfelt aan Gods genade en/of daar (zichtbaar) buiten leeft, dan is de ondersteuning van een oudste gewenst.’

Vier van de tien kerkenraadsvergaderingen per jaar zijn gewijd aan toerusting: samen luisteren naar de stem van God en naar elkaar.

Vier van de tien kerkenraadsvergaderingen per
jaar zijn gewijd aan toerusting: samen luisteren naar de stem van God en naar elkaar.

Deze verandering in de taak van een ouderling betekent ook dat het goed is om elkaar als ambtsdragers daarin toe te rusten. De kerkenraad van Hoogeveen besloot om dat concreet inhoud te geven, en wel op drie manieren:

  • vier van de tien kerkenraadsvergaderingen per jaar zijn gewijd aan toerusting: samen luisteren naar de stem van God en naar elkaar. Daarbij horen ook samen bidden en elkaar zegenen;
  • er komen één-op-éénontmoetingen voor persoonlijke toerusting: tussen een ouderling en een andere ouderling of de predikant. De ouderlingen van een cluster hebben dezelfde gesprekspartner. Vragen als: wat heb je nodig?, zit je nog lekker in je vel?, wat gaat goed?, waar loop je tegenaan? staan tijdens deze ontmoetingen centraal;
  • via het clusteroverleg: de ouderlingen van een cluster en hun gesprekspartner ontmoeten elkaar om ook in dat verband voor elkaar te zorgen en bijzondere situaties te bespreken.
Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter