Gods glorie zien in slechte tijden

0

In dit uur van mijn nood roep ik U aan,
want U geeft mij antwoord.
Geen god is U gelijk, Heer,
uw daden zijn zonder weerga.
(Psalm 86:7-8)

‘Gods glorie zien’ – misschien denk je dan vooral aan een piekervaring in iemands leven, een moment van uitbundig geloof. Maar dat zijn niet de enige gelegenheden waarop Gods glorie veel voor je kan betekenen. Het zien van Gods glorie kan een mens ook helpen om het hoofd boven water te houden op momenten in het leven dat je het moeilijk hebt.

(beeld serdjophoto/iStockphoto)

(beeld serdjophoto/iStockphoto)

De blik richten op Gods glorie – dat was de strategie van een bidder in het Oude Testament, van wie de woorden bewaard zijn gebleven in Psalm 86. Hij beschrijft het moment waarop hij bidt als ‘dit uur van mijn nood’. Verderop wordt duidelijk dat zijn leven in gevaar is: ‘een opstandige bende komt op mij af, met geweld bedreigen zij mijn leven’ (Psalm 86:14).

Waarom zou iemand in een noodsituatie zijn aandacht richten op Gods glorie? Op zo’n moment heb je toch wel andere dingen aan je hoofd?

Twee dingen vallen op in Psalm 86: de toewijding van de bidder en zijn vertrouwen. De bidder ziet zichzelf als een ‘dienaar’ die zijn Heer is ‘toegewijd’ (vers 2). Hij vraagt JHWH (vers 11) zijn gids te zijn en hem een hart uit één stuk te geven. Dat heeft hij nodig om zijn intentieverklaring waar te kunnen maken: ‘U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen’ (vers 12).

Het vertrouwen van de bidder blijkt al vroeg in het gebed: hij beveelt zich aan in Gods bescherming als ‘uw dienaar die op U vertrouwt’ (vers 2). Verderop hoor je van hem concrete uitspraken als: ‘U geeft mij antwoord’ (vers 7) en: ‘U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk’ (vers 13). De bidder vertrouwt op een goede afloop. En vervolgens noemt hij twee redenen voor dat vertrouwen.

Lofprijzing

De eerste reden zijn de liefde en de trouw van zijn Heer. Dat wordt het meest concreet onmiddellijk nadat de bidder in vers 14 zijn levensbedreigende situatie aan zijn God heeft voorgelegd: ‘U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig’ (vers 15; vgl. vers 5). Het zijn woorden waarmee JHWH zijn glorie een naam gaf (Exodus 34:6), toen Mozes Hem vroeg of hij zijn glorie mocht zien. Stilstaan bij Gods liefde en trouw geeft de bidder de zekerheid dat God bereid is voor hem op te komen.

De tweede reden voor het vertrouwen op een goede afloop is Gods glorie. God heeft naam gemaakt door op te treden op een manier die niemand Hem nadoet: ‘Geen god is U gelijk, Heer.’ De bidder spreekt uit dat zijn God absoluut uniek is: ‘U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God’ (Psalm 86:10).

De noodsituatie is nog geen verleden tijd, maar de bidder heeft goede redenen om de lofprijzing waar hij zijn hele leven aan wil wijden er niet definitief door te laten afbreken. Stilstaan bij Gods glorie geeft hem de zekerheid dat God er alles aan zal doen om hem te redden.

Om over na te denken
Als het gaat om jouw vertrouwen op God in moeilijke momenten of seizoenen in je leven, welke rol speelt daarin dan het besef dat God onnavolgbaar is in zijn grootheid en goedheid (dat is: zijn glorie) – of heb je dan wel wat anders aan je hoofd?

Delen.

Over de auteur

Wolter Rose is universitair hoofddocent Semitische talen, geschiedenis en cultuur van het Oude Nabije Oosten aan de TU Kampen.

Laat een reactie achter