Het goede leven vieren met God

0

Als navolgers van Jezus zijn we geroepen om het koninkrijk van God te verkondigen. Maar ook als je op vakantie bent? Hoe verkondig je Gods koninkrijk, als je voor je tentje in Frankrijk zit, met een stukje kaas en een glas goede wijn?

Hoe doe je dat eigenlijk, het koninkrijk van God verkondigen? De een zal zeggen: door op te komen voor sociale gerechtigheid – denk aan Micha 6:8. Kwam Jezus niet om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken, om onderdrukten hun vrijheid te geven (Lucas 4:18-21)? De komst van Gods koninkrijk betekent dat God onze wereld – die volledig op z’n kop staat – weer rechtzet. Wanneer Jezus ons uitzendt om dit koninkrijk te verkondigen, betekent dit dat wij opstaan tegen onrecht. Dat we protesteren als een Armeense leerling van de Guido de Brès het land wordt uitgezet voordat hij zijn diploma kan ophalen. Dat we fairtradekoffie schenken na de kerkdienst. En dat we geen kleding kopen die gemaakt is in sweatshops in Bangladesh. Dat hoort bij het verkondigen van Gods koninkrijk.

En dat is helemaal waar. We zijn zelfs gezonden om op te staan tegen álle machten die het volle leven aantasten. Dus staan we ook op tegen ecologisch onrecht – tegen elke vorm van verwoestende exploitatie van Gods schepping. En staan we op tegen ziekte en geestelijke gebondenheid en bidden we in Jezus’ naam voor lichamelijke en innerlijke genezing. ‘Verkondig het koninkrijk en genees de zieken’, zegt Jezus (Lucas 9:1-2; 10:1-9). Jezus kwam op aarde om het volle leven te brengen en waar zijn koninkrijk baan breekt, begint het herstel en de genezing van Gods schepping (Johannes 10:10; Kolossenzen 1:18-20).

Evangeliseren

Een ander zal zeggen: het koninkrijk van God verkondigen we door te evangeliseren. En natuurlijk is dat ook waar. De schepping kan alleen hersteld en verlost worden waar Jezus erkend en aanbeden wordt als koning en bevrijder! Geen koninkrijk zonder koning, en geen verzoening zonder het kruis van vergeving. Alleen bij Jezus vinden we vergeving, herstel en bevrijding – en een wereld zonder onrecht en gebrokenheid.

Maar volgens mij begint het verkondigen van het koninkrijk van God nog ergens anders.

Genieten

Het koninkrijk van God verkondigen is allereerst: als dochters en zonen leven in de liefde van onze Vader en Hem verheerlijken door het goede leven met Hem te vieren. Genieten van schoonheid, van de adembenemende natuur die Gods grootheid weerspiegelt, van liefde en vriendschappen, van een goede maaltijd en een uitstekende wijn!

In de Bijbel worden kleurrijke beelden gebruikt om te beschrijven wat er gebeurt als Gods koninkrijk aanbreekt op aarde, en de ultieme metafoor is die van het grote feestmaal. Denk aan Jesaja 25:6-9: ‘Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.’

Denk daar maar aan als je straks voor je tentje zit in Frankrijk, met je kaasje en je glas wijn. Laat het – letterlijk – een voorproefje zijn van Gods toekomst voor zijn schepping. En hou dat dan niet voor jezelf, maar nodig anderen uit en verkondig het koninkrijk van God: ‘Kom, en proef de goedheid van de HEER’ (Psalm 34:9).

Als mensen bij ons iets mogen proeven van het goede leven dat God wil geven, iets mogen proeven van zijn liefde en genade, dan verkondigen wij het koninkrijk van God. Dan kan het vervolgens ook niet anders of je gaat vertellen over Jezus, en je komt in beweging tegen elk onrecht dat dit goede leven aantast. Heer, laat uw wil gedaan worden en de schepping bloeien!

Delen.

Over de auteur

Ronald Westerbeek werkt als theoloog voor de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine.

Laat een reactie achter