Amerikaanse kerk dreigt GKv met breuk

0

De Reformed Church in the United States (RCUS) zal de banden met de GKv verbreken, tenzij de GKv-synode volgend jaar bekering laat zien van de huidige koers van ‘deformatie’. Dat heeft de RCUS-synode besloten.

Reformed Church in the United StatesDe kleine Amerikaanse zusterkerk van de GKv (4.000 leden, 50 gemeenten) heeft al geruime tijd bezwaren tegen ontwikkelingen in de GKv, bijvoorbeeld rond de vrouw in het ambt en homoseksualiteit, en keert zich tegen hermeneutische opvattingen aan de TU Kampen die men in strijd acht met de Bijbel.

De RCUS heeft op een aantal terreinen strikte opvattingen. Zo worden vrouwen uitgesloten van deelname aan het kiezen van ouderlingen en diakenen, is men tegen het dienen van vrouwen in de krijgsmacht en moeten ambtsdragers instemmen met de opvatting dat de schepping plaatsvond in 6 dagen van 24 uur.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter