GTU toch naar Utrecht

0

De nieuw op te richten Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) moet aan de rand of in het buitengebied van Utrecht worden gevestigd; op fietsafstand van de academische voorzieningen in Utrecht en in een ‘monastieke’ vormgeving die christelijke gemeenschapsvorming stimuleert. Dat schrijft de regiegroep van de GTU in het eindrapport, waarover de synodes van de CGK en de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK vóór het voorjaar van 2017 moeten beslissen.

rapport-uni-aOok eerder was Utrecht al in beeld, maar vanwege kritiek op die keuze heeft men nu een onafhankelijke werkgroep bindend advies laten uitbrengen. De GTU-locatie ligt gevoelig, omdat de keus voor Utrecht vertrek uit de huidige vestigingsplaatsen Apeldoorn en Kampen betekent.

De GTU-plannen gaan uit van één gezamenlijke bachelorsopleiding. Daarbovenop komen er twee of drie gescheiden predikantsopleidingen, in elk geval voor de CGK en de GKv. De NGK moet daar nog over beslissen.

In de GTU werken de theologische universiteiten in Apeldoorn en Kampen en de Nederlandse Gereformeerde Predikantenopleiding samen. Theologen uit de Gereformeerde Bond in de PKN zullen op persoonlijke titel in bestuur en docentencorps meedraaien. De GTU krijgt de juridische vorm van een vereniging (met de drie oprichtende instellingen als voornaamste leden) met een ledenraad, raad van toezicht en college van bestuur. De regiegroep is afgestapt van het coöperatiemodel, dat eerder veel kritiek kreeg en niet uitvoerbaar bleek.

Tariefkaart OnderWegDownload het GTU-eindrapport hier.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter