GKv-deputaten: alle ambten open voor vrouwen

0

Deputaten M/V en ambt adviseren de GKv-synode om alle ambten in de kerk open te stellen voor vrouwen. Het moet de vrijheid van plaatselijke gemeenten zijn om te bepalen of, wanneer en in welk tempo zij vrouwen tot de ambten zullen roepen en daarin zullen bevestigen. Dat is de conclusie van een 75 pagina’s tellend rapport onder de titel Samen dienen, dat aan de kerken is aangeboden.

Het zeven mannen en vrouwen tellende deputaatschap is zich ervan bewust dat het openstellen van alle ambten voor vrouwen een grote stap is en ‘een breuk met het verleden’. Maar deputaten vinden dit de optie ‘die het meest recht doet aan de ruimte die de Bijbel geeft voor de inzet van gaven en talenten van vrouwen met een roeping’ en aan ‘de gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid die mannen en vrouwen al bij de schepping hebben gekregen’.

Over alternatieve opties – zoals openstelling van alleen het diakenambt voor vrouwen of de mogelijkheid dat vrouwen ambtsdrager worden maar dat een kleine mannelijke kernkerkenraad belast wordt met geestelijk leidinggeven – zijn deputaten kritisch. Een ‘bijzonder of eigen ambt voor vrouwen’ noemen ze de ‘second best optie’, maar ze schatten in dat deze ‘overgangsoptie’ slechts een tijdelijk leven beschoren zal zijn.

Kinderen van hun tijd

In het rapport wordt de keuze van deputaten uitvoerig onderbouwd met Bijbelse gegevens over de rol van mannen en vrouwen en over de ambten. Ze signaleren dat in de historie de context van een mannelijk ingevulde ambtsstructuur de wijze van Bijbellezen heeft bepaald. ‘Bijbellezers zijn kinderen van hun eigen tijd en lezen de Bijbel ook in hun eigen tijd’, aldus het rapport, dat echter vindt dat de mannelijke invulling van de ambtsstructuur niet zonder meer als Bijbels en bepalend voor alle tijden moet worden beschouwd. Volgens het rapport wijst de Bijbel de weg naar ‘samen werken en samen dienen van mannen en vrouwen in dienst van het evangelie, zodat aan steeds meer mensen de weg van God gewezen wordt’.

Zwijgteksten

Ook de bekende zwijgteksten (1 Korintiërs 14:34 en 1 Timoteüs 2:9-10) komen in het rapport aan de orde. Volgens deputaten zijn deze teksten niet bedoeld om vrouwen te belemmeren te spreken en te profeteren, maar om te voorkomen dat mannen of vrouwen overheersen en daarmee geweld doen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid die ze hebben in de dienst van het evangelie.

De oproep die vanuit de zwijgteksten klinkt – dat voor spreken en profeteren kennis en inzicht nodig is, dat men zich daarbij gepast moet gedragen en bereid moet zijn zich ‘in alle bescheidenheid te laten onderwijzen’ – geldt volgens deputaten voor vrouwen én mannen. Volgens hen is de invulling daarvan in de nieuwtestamentische tijd bepaald door de cultuur van die tijd, maar is die niet bindend voor alle tijden. Ze zijn zich ervan bewust dat hun advies een breuk is met de traditionele uitleg van de zwijgteksten, maar die bieden volgens hen ‘geen vaste grond op basis waarvan de ambten voor vrouwen gesloten moeten blijven’.

Besluit

De GKv-synode zal begin 2017 met zijn werkzaamheden beginnen. Deputaten vinden dat deze synode een besluit moet nemen en niet na vele jaren studie de beslissing over M/V en ambt opnieuw voor zich moet uitschuiven. Als dat wel gebeurt, zal naar verwachting ‘de wal het schip keren’ en zullen gemeenten in de praktijk eigen keuzes gaan maken, zonder dat daar altijd een Bijbelse bezinning aan ten grondslag ligt.

Deputaten M/V en ambt presenteren in november de inhoud van hun rapport op een zestal regioavonden. Daar is ook gelegenheid voor gesprek over het rapport.

Tariefkaart OnderWegHet complete rapport Samen dienen van deputaten M/V en ambt is hier te downloaden.

Delen.

Over de auteur

Ad de Boer is actief in het NGK-kerkverband en was hoofdredacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter