Kinderen half geld in GKv

0

Als het aan deputaten Financiën en Beheer in de GKv ligt, wordt het quotum – het bedrag per lid dat plaatselijke gemeenten moeten afdragen voor landelijke kerkelijke activiteiten – op een nieuwe manier berekend. Ze willen vanaf 2018 de berekening van het bedrag dat een gemeente moet opbrengen niet langer baseren op het totaal aantal leden, maar op het aantal belijdende leden plus 50 procent van het aantal doopleden. Dit onder het motto: ‘Kinderen horen er helemaal bij, maar doen mee voor half geld.’

De nieuwe berekeningswijze is gunstig voor gemeenten met relatief veel kinderen en jongeren (zoals Amersfoort-Vathorst en Zeewolde, die zo’n 8 procent minder hoeven te betalen) en ongunstig voor gemeenten met relatief weinig kinderen en jongeren (zoals Groningen-Noord-West en Helpman, die ruim 12 procent meer moeten betalen). Mochten gemeenten daardoor in financiële problemen komen, dan kunnen volgens het rapport de kerken in de regio bijspringen.

De optie om het quotum alleen op basis van het aantal belijdende leden te berekenen bleek voor sommige gemeenten tot een lastenverhoging van meer dan 30 procent te leiden en dat vinden deputaten niet acceptabel.

Het quotum in de GKv bedraagt voor 2017 25,50 euro per lid. De GKv-synode moet volgend jaar over de nieuwe methode van berekening van het quotum beslissen.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter