Homoseksualiteit op GKv-synode

0

De classis Hardenberg heeft aan de GKv-synode de vraag voorgelegd of er voor homoseksuele broeders en zusters die leven in een relatie van liefde en trouw ruimte is in de gemeente van Christus als leden met volle rechten en plichten. Aanleiding tot deze vraag is een verzoek van twee classiskerken: Hardenberg-Baalder en Hardenberg-Centrum.

Volgens het classisverslag toont bestudering van Bijbelse gegevens aan ‘dat de Here homoseksuele intimiteit verbiedt. Als je je daar niet verre van houdt, word je getypeerd als “goddeloos”. De moeite is dat noch in het Oude noch in het Nieuwe Testament de homoseksueel georiënteerde mens die God liefheeft, voorkomt. Terwijl de realiteit is dat we homoseksuele broeders en zusters die de Here oprecht liefhebben, wel in de kerk tegenkomen.’

Volgens de classis Hardenberg lijkt de Bijbel de homoseksueel die de Here oprecht liefheeft en leeft in een relatie van liefde en trouw niet te kennen en daarom legt zij de vraag naar de plaats van deze gemeenteleden in de gemeente van Christus voor aan de GKv-synode. Deze vraag komt ook langs een andere lijn op de synode aan de orde, namelijk via een bezwaarschrift tegen het beleid van de GKv Rotterdam-Oost inzake de omgang met gemeenteleden met een homoseksuele relatie.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter