Weg vrij voor GKv en NGK Kampen

0

Voor de GKv en de NGK Kampen is de weg vrij naar kanselruil en gezamenlijke kerkdiensten en avondmaalsvieringen. De twee GKv-gemeenten en de NGK wilden al veel langer op die manier uiting geven aan de hervonden eenheid als kerken van Jezus Christus, maar de GKv-classis Kampen verbood dat omdat de NGK Kampen in liefde en trouw samenlevende homoseksuelen welkom heet aan het avondmaal. Volgens de classis tast dat het fundament aan onder de door de drie gemeenten beleden ‘eenheid in de erkenning en beleving van Gods Woord en van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijke leven moeten gelden’.

De beide Kamper GKv-gemeenten zijn tegen dat classisbesluit in beroep gegaan en hebben nu van de Particuliere Synode (PS) Oost gelijk gekregen. Volgens de PS wordt de eenheid op grond van Gods Woord en de kerkorde wel degelijk door de gemeenten erkend en beleefd. De Kamper kerkenraden ervaren ook in het standpunt inzake duurzaam samenlevende homoseksuele gemeenteleden geen verschil in de erkenning van Gods Woord en de belijdenis, aldus de PS, al is men zich bewust van het verschil in toelating tot het avondmaal. Juist daarom zijn er afspraken gemaakt om respectvol met dit verschil om te gaan.

De PS vindt wel dat het gesprek tussen de drie gemeenten over de toelating tot het avondmaal gaande moet blijven en dat men moet proberen om verder te komen dan de huidige afspraken. Van beide zijden is met dankbaarheid op het PS-besluit gereageerd. Inmiddels heeft kanselruil tussen de Kamper predikanten al plaatsgevonden.

De classis Kampen heeft besloten om tegen het besluit van de PS Oost in beroep te gaan bij de Generale Synode van de GKv. Dat beroep legt geen blokkade voor kanselruil, gezamenlijke diensten en avondmaalsvieringen in Kampen.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter