GKv-synode snoeit in regels voor kerkdiensten

0

De GKv-synode besloot vorige week om de diaconale samenwerking met de NGK te versterken. Er komt een gezamenlijk bestuur van het Diaconaal Steunpunt.

De synode bezon zich ook op voorstellen om de kosten van het kerkverband omlaag te brengen, mede gezien het dalende ledental. Maar diverse synodeleden willen eerst zien hoe en samen met wie de GKv in de toekomst kerk wil zijn en of de traditionele kerkstructuur nog wel aansluit bij hoe 45-minners de kerk zien, voordat ze over de financiën praten.

De landelijke regeling voor kerkdiensten werd uitgedund. Er wordt meer overgelaten aan de plaatselijke gemeenten. In een ruimere regeling dan voorheen bepaalde de synode dat leden van de CGK, de NGK en buitenlandse zusterkerken zonder meer welkom zijn aan het avondmaal, en daarnaast alle gasten van wie de kerkenraad weet dat zij gedoopt zijn, instemmen met de apostolische geloofsbelijdenis en ‘voor zover bekend godvrezend leven’. Sommige synodeleden wilden het aangaan aan het avondmaal meer overlaten aan de gasten ‘met wie we het geloof in Jezus Christus’ delen en de toetsende rol van de kerkenraad beperken, maar zo ver wilde de synode niet gaan. Omdat er vaak discussie is over de vraag of ook anderen dan predikanten, zoals kerkelijk werkers, de sacramenten mogen bedienen, gaan deputaten Kerkrecht daarop studeren.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter