LV akkoord met GTU

0

De Landelijke Vergadering (LV) van de NGK keurde op 11 maart unaniem de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit goed. Het woord is nu aan de GKv- en CGK-synodes. Vooral bij die laatste synode ligt de sleutel voor het doorgaan van de plannen.

De LV vroeg verder de regio’s om in gesprek te gaan met de drie gemeenten die ondanks een afwijzend landelijk besluit er toch voor kiezen dat homo’s met een relatie ambtsdrager kunnen worden. Afhankelijk daarvan komt de LV erop terug.

De landelijke examencommissie stelde voor dat niet-NGK-predikanten van samenwerkingsgemeenten voortaan zonder nader examen beroepbaar zijn in de NGK. Ze hoeven niet de lange hordeloop te ondernemen die nu voor predikanten ‘van buiten’ geldt. De regio Zuid-Oost wil dat uitbreiden tot alle predikanten van de CGK en de GKv. Het onderwerp komt op de volgende LV-zitting terug.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter