Kerkverlatingszondag in GKv Kampen-Noord

0

‘Mijn kind heeft de kerk verlaten.’ Of: ‘Mijn kind gelooft niet meer.’ Lange tijd was dat een stil verdriet voor ouders, iets waar je niet gemakkelijk over praat. Maar de openheid daarover groeit.

De dienst staat in het teken van het verdriet over de kerkverlating door jongeren. (beeld ejwhite/iStock)

De dienst staat in het teken van het verdriet over de kerkverlating door jongeren. (beeld ejwhite/iStock)

Het gaat ook niet om kleine aantallen. Een vergelijking tussen het aantal gedoopte kinderen van twintig jaar geleden en het aantal mensen dat belijdenis doet, laat vermoeden dat in de GKv hooguit 60 procent van de jongeren tot belijdenis komt. Overigens zonder garantie dat ze daarna kerklid blijven. In de NGK zijn de cijfers niet veel anders.

In de GKv Kampen-Noord wordt op een speciale zondag aandacht besteed aan kerkverlating en aan het verdriet dat dit met zich meebrengt. Dat gebeurt al zo’n tien jaar, in een dienst voor de zomervakantie, op initiatief van toenmalig predikant Gert Zomer. Na zijn vertrek zijn ze ermee door gegaan. Ook gastpredikanten krijgen de vraag om aan deze zondag mee te werken. De preek, de liederen, het gebed (door een ouderling) voor de jongeren zelf en voor hun ouders: alles staat in het teken van het verdriet over de kerkverlating door jongeren.

Ook dreigende kerkverlating krijgt aandacht. Na de dienst is er gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen. Scriba Kor Stoppels: ‘Je kunt merken dat er meer openheid komt rond dit onderwerp. Ouders kunnen hun verhaal en hun emoties kwijt.’ De kerkdienst is niet alleen gericht op de ouders en anderen die met kerkverlating te maken hebben, maar mikt ook op het activeren van de gehele gemeente, om op te letten of iemand langzaam afhaakt.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter