Impasse Hart van Noord Nijmegen

0

Het missionaire project Hart van Noord in Nijmegen zit in een ernstige impasse. De aanstelling van Richard Roest als missionair predikant is vervallen. Op de website meldt Hart van Noord: ‘Op dit moment hebben we geen bijeenkomsten. We zoeken naar een nieuwe manier om deze vorm te geven.’

Hart van NoordHet vertrek van Roest volgt op de evaluatie van de eerste pioniersjaren door alle betrokkenen bij Hart van Noord. Daarbij is de visie op de organisatie van deze pioniersplaats en het leiderschap opnieuw bepaald. Het bestuur besloot op grond daarvan om zonder betaalde professionele pionier verder te gaan. Op de achtergrond spelen verschillen in visie en beperkte financiële middelen, melden zowel het bestuur als Roest zelf.

Richard Roest: ‘Mijn vrouw Anita en ik kijken terug op een periode die veel spanning kende en uiteindelijk een voor ons erg onwenselijke uitkomst kreeg. Voor ons als gezin doet het loslaten van Hart van Noord pijn, ook omdat onze kinderen er een veilige plaats moeten gaan missen en we met veel mensen liefdevol verbonden waren. Nijmegen-Noord is een enorm werkgebied dat ik helaas moet loslaten.’

In de zomer van 2014 werd Richard Roest missionair predikant in Nijmegen-Noord. Hij kwam in dienst bij de NGK Nijmegen en werd gedetacheerd bij Hart van Noord. Enkele andere NGK’s sprongen financieel bij. Daarvoor stond Roest aan de wieg van de kerkplanting RijnWaarde in Utrecht-Leidsche Rijn, een nieuwe gemeente die groeide tot bijna driehonderd leden en tachtig betrokkenen. Het missionaire werk in Nijmegen-Noord beschreef hij destijds als ‘een verrassende roeping in een onkerkelijke wijk, waar enorme kansen liggen’.

Roest schrijft terugblikkend: ‘Ik heb er met mijn gezin vruchtbaar werk mogen doen. Ik denk met dankbaarheid terug aan de tientallen zoekers die we richting Jezus mochten brengen in Alpha- en Betacursussen. Na twee jaar kwam een moeizamere tijd. Het laatste jaar was pijnlijk en onrustig. Afgelopen jaar is er ondanks begeleiding en mediation geen weg gevonden om te blijven samenwerken als fulltimer in Hart van Noord. Op zondag 9 april hebben we als gezin afscheid genomen van Hart van Noord.’

Roest oriënteert zich momenteel op missionaire kansen in en rond Elst, net ten noorden van Nijmegen. ‘Hoewel ik momenteel nog verbonden ben aan de NGK Nijmegen is deze situatie vanaf september anders. Er volgt dan een wachtgeldregeling, omdat er geen mogelijkheden zijn om aan te blijven als predikant. Ik stap graag in een nieuwe missionaire uitdaging vanuit een bestaande gemeente, naast gemeentestichting in bijvoorbeeld Elst.’

Delen.

Over de auteur

Embert Messelink is zelfstandig tekstschrijver.

Laat een reactie achter