GKv Houten: doorgaande lijn in prediking

0

Er zijn veel voorgangers binnen de kerken. Daarnaast zijn veel preken beschikbaar om te lezen, in gedrukte prekenseries en via internet. Als het goed is, let een kerkenraad (in overleg met de eigen predikant) erop dat in de preken die de gemeente te horen krijgt een doorgaande lijn te ontdekken valt. In gemeenten zonder predikant is weleens de klacht te horen dat die lijn in de prediking ontbreekt, ondanks alle waardering voor wat de diverse voorgangers-van-elders of preeklezers naar voren brengen.

De GKv Houten heeft een eigen predikant, maar betrekt ook nadrukkelijk de gastpredikanten en de preeklezers bij het uitzetten van die ene lijn in de prediking. Daarin zijn twee elementen te ontdekken. Het eerste sluit aan bij de missie van de gemeente: ‘Uit verwondering over onze redding komen we in beweging, geïnspireerd door de Bijbel.’ Lag dit jaar de nadruk op het ‘in beweging komen’, het komend jaar zal het accent liggen op de ‘verwondering’. Door het jaar heen zullen verschillende morgendiensten in het teken staan van verhalen uit Genesis en Openbaring – het begin en het einde van de wereld – waarin naar voren komt op welke wonderlijke wijze God onze wereld heeft gemaakt, heeft geleid en door het werk van zijn Zoon ook tot een goed einde gaat brengen.

Het tweede element wordt uitgewerkt in de andere morgendiensten, de diensten die niet specifiek over beweging en verwondering gaan. Ook in die diensten wil de GKv Houten graag wat meer samenhang en lijn brengen, bijvoorbeeld door een serie preken die door een gastpredikant of door een aantal preeklezers wordt voorbereid en gehouden. De leden van de gemeente zijn nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over de onderwerpen die in deze diensten naar voren kunnen komen.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter