GKv Assen-Peelo: twee keer belijdenis doen

0

Niet alleen evangelische, ook gevestigde kerken komen ermee in aanraking: mensen die pas als volwassene God leren kennen en daarom de doop aanvragen. Daar gaat vaak een traject van catechese aan vooraf, dat al snel een paar jaar in beslag neemt. En aan het einde volgt, net als bij de ‘gewone’ catechisanten, een gesprek met de kerkenraad. Maar wat als zo iemand al veel eerder zeker weet dat hij of zij bij God wil horen, maar in kennis nog niet zover is?

Het Noorderlicht is het kerkgebouw van de GKv Assen-Peelo.

Het Noorderlicht is het kerkgebouw van de GKv Assen-Peelo.

De kerkenraad van Assen-Peelo (GKv) heeft daarover nagedacht en kwam met een oplossing: doe dan gewoon twee keer belijdenis. De eerste keer als het voor de toetreder duidelijk is dat hij of zij echt bij de gemeente en bij God wil horen, en een tweede keer op een later moment, bij het afronden van het hele traject. De kerkenraad heeft zich daarbij laten leiden door de geschiedenis van de eunuch uit Ethiopië uit Handelingen 8. Daarbij spelen volgens de raad drie elementen een rol:

1. Is er sprake van een serieuze belangstelling? Dat had die hoge ambtenaar wel, blijkens zijn reis naar het verre Jeruzalem.

2. Proeven we een serieus verlangen om God beter te leren kennen als Vader en verlosser en gever van het geloof? Zoals de Ethiopiër Filippus bij zich in de wagen nodigde om meer te weten te komen.

3. Komt het verzoek om gedoopt te worden, net als bij de Ethiopiër, van de gedoopte zelf?

De raad wil hierbij de weg van de heilige Geest volgen en als hij zo’n hartelijk verlangen opmerkt, de man of vrouw toelaten tot de doop: ‘De doop van een volwassene is dan geen eindpunt van een lang traject. Het is het stempel van Gods beloften aan iemand die op eigen verzoek graag het teken en zegel van Gods reddende aanwezigheid in zijn of haar leven wil ontvangen.’ Daarna volgt een voortgezet traject van catechese dat afgesloten kan worden met een vernieuwing van de eerder afgelegde geloofsbelijdenis.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.