Column: Ononderhandelbaar

0

Binnenkort worden nieuwkomers in de Nederlandse samenleving verplicht een participatieverklaring te ondertekenen. ‘Met de participatieverklaring maken nieuwkomers kennis met de ononderhandelbare rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving’, aldus minister Lodewijk Asscher. Het hoort bij de inburgeringscursus die men verplicht moet volgen, tezamen met een dito examen waarvoor je ook kunt zakken. In dat geval: geen verblijfsvergunning en ook geen Nederlanderschap.

De Nederlandse waarden onderschrijven? Wat zijn die dan? Ik ging maar eens zoeken op internet. Want ik ben er niet gerust op. Stel dat ik geen Nederlander was van geboorte, zou ik dan in aanmerking komen voor het Nederlanderschap?

Op het eerste gezicht zijn het geen onredelijke dingen die verwacht worden, al doet het me denken aan de Franse Revolutie, met haar liberté, égalité et fraternité (deze begrippen worden weergegeven met vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit). De vraag is natuurlijk dan wel hoe zo’n algemene verklaring wordt vertaald naar wetten en regelgeving.

De Nederlandse waarden onderschrijven? Wat zijn die dan?

Niet discrimineren ‘naar geloof, geslacht, afkomst of seksuele geaardheid’? Soit (ik blijf maar even bij het Frans, maar voor degenen die dat niet verstaan: oké). Maar mag je straks nog wel geloven en uitdragen dat seksuele gemeenschap exclusief thuishoort in het huwelijk tussen man en vrouw? Dat leerkrachten op een christelijke school die gaan samenwonen een slecht voorbeeld geven? Dat ouders het recht hebben hun kinderen op te voeden en in te wijden in hun geloof, ook als daar (ik noem maar wat) besnijdenis van jongetjes bij hoort? Als orthodoxe christen mag je je al verheugen in extra aandacht van de kant van de overheid. Een rapport van het SCP stelt dat initiatieven om de acceptatie van homoseksualiteit in orthodox-christelijke kring te vergroten ‘niet overbodig’ zijn.

Kunnen wij straks voor de zekerheid ook de uitnodiging voor het tekenen van zo’n participatieverklaring verwachten?

Delen.

Over de auteur

Dick Westerkamp is emeritus predikant van de Lichtboog (NGK) in Houten.

Reacties zijn gesloten.