Meer collectes voor diaconale doelen

0

De Ankergemeente (CGK/NGK Nieuwegein) gaat de laatste maanden van dit jaar experimenteren met de collecte. In die periode vervallen zowel de tweede collecte als de collectes voor de afdrachten aan het landelijke kerkverband in de eerste collecte. Daardoor komt er meer ruimte voor andere collectedoelen, waarbij men vooral denkt aan ‘die mensen/organisaties waarvoor de collecte bedoeld is’.

(beeld andrej_k/iStock)

(beeld andrej_k/iStock)

Gemeenteleden krijgen de kans om dit soort goede doelen onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt door aan de diverse groepen die binnen de gemeente bezig zijn te vragen een doel aan te wijzen. De eerste groepen die daarvoor gevraagd worden, zijn het team drempeldienst en de groep voor de startzondag. Het betreft een proef voor vijf maanden.

In de Jeruzalemkerk (NGK Utrecht) ligt de nadruk bij collectes vooral op diaconale doelen: meestal in één collecte, soms in twee. In het laatste geval is de tweede collecte voor het diaconale werk in de eigen gemeente. Doelen liggen soms dichtbij, zoals de stichting HiP (Hulp in Praktijk), die in de regio actief is, maar ook het straatpastoraat Utrecht. Daarin ondersteunt straatpastor Wieke de Wolff daklozen en verslaafden in de stad. Alle collectedoelen worden steevast kort toegelicht in het eigen kerkblad ‘Jeruzalempost’, zodat de gemeente geïnformeerd is en weet waarvoor het collectegeld is bestemd.

Niet alle gemeenten gaan zover dat er niet meer voor ‘de kerk’ (het werk in de eigen gemeente) en het landelijke kerkverband wordt gecollecteerd. De NGK Dalfsen heeft echter wel de volgorde van de collectes omgedraaid: voortaan is de eerste voor diaconale doelen en de tweede voor de kerk. Daarbij wordt voor lief genomen dat die laatste dan misschien minder opbrengt.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.