Meer ruimte voor geregistreerd partnerschap

0

Dat het burgerlijk huwelijk in Nederland weinig meer te maken heeft met het Bijbelse huwelijk dringt steeds meer door tot de kerken. Hans Schaeffer (docent aan de TU Kampen) maakt dat op diverse plaatsen in het land tijdens gemeentevergaderingen wel duidelijk. Het grote verschil zit in de belofte om elkaar voor het leven trouw te blijven. Deze belofte is kenmerkend voor het Bijbelse huwelijk, maar wordt door de Nederlandse overheid niet meer van de huwelijkspartners gevraagd.

Jonge gemeenteleden gaan samenwonen en wat dan?

Jonge gemeenteleden gaan samenwonen en wat dan?

De NGK Barendrecht maakt in een beleidsstuk duidelijk dat bij deze belofte Gods hulp onmisbaar is: ‘Om de keuze (trouw) waar te maken heb je Gods leiding nodig en zijn zegen. Van nature zijn we niet zo.’ De Barendrechtse kerkenraad wijst ook op de publieke dimensie van die keuze voor elkaar. Dat levert vragen op als jonge mensen gaan samenwonen. Doe je dat om elkaar uit te proberen? ‘Samenwonen als proefperiode wijkt af van wat de Bijbel ons leert over liefde: bij liefde acht je de ander hoger dan jezelf (Filippenzen 2:3). Liefde betekent niet dat jij de ander een tijdje “gebruikt” om te kijken of diegene bij je past.’

Dit samenwonen op proef is heel iets anders dan een geregistreerd partnerschap. De kerkenraad van de GKv Ede-Noord signaleerde recent dat het burgerlijk huwelijk en het geregistreerd partnerschap steeds meer op elkaar gaan lijken en dat tussen die twee bijna geen verschil meer is. Voor de kerkenraad staan ze in feite op één lijn. De aanleiding voor een kerkenraad om zich hiermee bezig te houden is vaak pastoraal: jonge gemeenteleden gaan samenwonen en wat dan? Ds. Henk van Hemmen (Ede-Noord): ‘Als wij in de gemeente in contact komen met stellen die kiezen voor andere vormen van samenwonen dan het huwelijk, is het goed om daar eerst positief op te reageren en om dus blij met hen te zijn dat ze voor elkaar kiezen. Pas daarna kan het nodig zijn vragen te stellen, bijvoorbeeld naar het motief waarom ze samenwonen.’

Dat doet nadrukkelijk ook de kerkenraad van Hardenberg-Centrum (GKv), die staat op een publieke keuze van het stel voor elkaar. De kerkenraad heeft zelf een voorkeur voor het burgerlijk huwelijk, al erkent hij dat er ook andere vormen van samenleven zijn die daar dicht bij in de buurt komen. In Ede-Noord wil men graag dat stellen die kiezen voor een geregistreerd partnerschap daar de kerkelijke gemeente bij betrekken: op de dag zelf of via een zegenbede in de kerkdienst op de zondag erna.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.