Ds. Gerrit van Keulen (NGK) overleden

OnderWeg | 6 november 2017
  • NGK-nieuws
  • Nieuws

Op 2 november is ds. Gerrit van Keulen (83), emeritus predikant in de NGK, overleden. Hij diende vanaf 1961 de GKv-gemeenten van Waardhuizen en Emmeloord. Nadat die gemeente scheurde, kwam hij samen met Emmeloord buiten het kerkverband terecht. Daarna diende hij nog de NGK-gemeenten van Leerdam en Wezep, waar hij in 1999 met emeritaat ging.

Van Keulen was afgevaardigde naar diverse Landelijke Vergaderingen en voorzitter van de Raad van Toezicht en (tot aan de opheffing) van het bestuur van het Nederlands Gereformeerd Seminarie. Toen in 2001 het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk dreigde om te vallen, nam hij het initiatief tot een financiële actie in de kerken die het NGJ er weer bovenop hielp.

Kort voor zijn sterven is er contact geweest vanuit de GKv Emmeloord met woorden van verootmoediging en verzoening. Afgesproken is dat er nog een gesprek volgt van een kerkenraadsdelegatie met mevrouw Van Keulen.

Ook ontving Gerrit van Keulen op zijn sterfbed een brief van Deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKv, waarin zij de pijn benoemen die hij heeft geleden onder de beschuldiging van ontrouw aan Schrift en belijdenis in de jaren zestig en hun verdriet daarover uitspreken. Ze erkennen in de brief zijn inzet voor de eenheid van de kerk in die tijd en zeggen te hopen ‘dat u te harde woorden – geen vrucht van de Geest, maar daden van het vlees – die tegen u gesproken zijn, bij het kruis van onze Here wilt neerleggen en dat u hun wilt vergeven die ze gesproken of geschreven hebben’, aldus de brief. ‘Moge Hij u begroeten als zijn trouwe knecht die Hij zelf welkom heet op het feest van zijn Heer.’

Ds. Van Keulen wordt op 9 november in Wezep begraven.

Verschillende gaven, één Geest

Verschillende gaven, één Geest

Bram Beute
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘Laten we minder in ons hoofd zitten’

‘Laten we minder in ons hoofd zitten’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reacties zijn gesloten.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief