GKv-synode wil studie homoseksualiteit

OnderWeg | 8 december 2017
  • Nieuws

De GKv-synode heeft op zijn laatste zittingsdag besloten een studiedeputaatschap homoseksualiteit in te stellen. Dat moet zich bezighouden met de vraag of de klassieke kerkelijke benadering van homoseksualiteit, waarin homoseksuele relaties worden afgewezen, moet worden bijgesteld. De intentie is om bij die studie ook leden van de NGK en de CGK te betrekken.

De synode vroeg de plaatselijke gemeenten om bij de omgang met homo’s rekening te houden met het onder druk staan van die klassieke visie en met de vele nog onbeantwoorde vragen rond homoseksualiteit. De synode deed een beroep op de kerken om voorzichtig en liefdevol om te gaan met kerkleden die een homoseksuele relatie hebben en terughoudend te zijn om hen uit te sluiten van het avondmaal.

Aanleiding voor het synodebesluit was de vraag van de classis Hardenberg of er voor homoseksueel samenlevende kerkleden een volwaardige plaats in de kerk is. Volgens de classis laten de Bijbelse gegevens geen ruimte voor homoseksuele intimiteit.

Tegelijk loopt de classis ertegen aan dat de homoseksueel georiënteerde mens die God liefheeft in de Bijbel niet lijkt voor te komen, terwijl de realiteit is ‘dat we homoseksuele broeders en zusters die de Here oprecht liefhebben wel in de kerk tegenkomen’.

Gods Geest in het Oude Testament

Gods Geest in het Oude Testament

Koert van Bekkum
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Reisbagage: ‘Leren omgaan met de Bijbel is als leren fietsen’

Reisbagage: ‘Leren omgaan met de Bijbel is als leren fietsen’

Pieter Kleingeld
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen

Reacties zijn gesloten.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief