Brildragende Bijbellezers

0

De gesprekken in veel GKv-gemeenten over het synodebesluit om de ambten voor vrouwen open te stellen leiden tot een hernieuwde aandacht voor de vraag: hoe lezen wij de Bijbel? In de GKv Leek hield ds. Roel Prins er een drietal leerdiensten over onder het motto: ‘Waar is mijn bril?’

040304 Praktijklokaal foto 3De eerste preek had als thema ‘Tussen tekst en lezer’: hoe leggen we verbinding tussen de eeuwenoude Bijbeltekst en de Bijbellezer van nu? Want Bijbellezen gaat niet vanzelf goed. Prins ging daarbij in op de zogenoemde nieuwe hermeneutiek. Niemand kan zeggen: ‘Ik lees gewoon wat er staat’, want bij het lezen van de Bijbel heeft iedereen een bril op.

Preek twee ging over ‘Niet van gisteren’: hoezeer je ook sommige dingen uit de Bijbel in hun tijd moet laten staan, de Bijbel is niet slechts een stem uit het verleden, maar het Woord waarmee God ons ook vandaag aanspreekt.

De derde preek cirkelde om de kerk als leesgemeenschap: ‘Samen lees je beter’. We hebben elkaar nodig bij het lezen en verstaan; we moeten het samen doen ‘met al die verschillende mensen waaruit de gemeente bestaat’, samen met hen die ons voorgingen, en samen met christenen wereldwijd. De preeksamenvattingen zijn te vinden op www.gkv-leek.nl onder ‘Preken’.

In de GKv Barneveld/Voorthuizen draait sinds eind 2017 een lees- en bespreekgroep (met deelname vanuit de plaatselijke NGK) die onder leiding van ds. Gerard de Kimpe het boek Gereformeerde hermeneutiek vandaag bespreekt. Elke drie weken wordt een avond lang een hoofdstuk besproken, waarbij vragen centraal staan als: Hoe lezen wij de Bijbel? Wat is de winst van een kritische bezinning op de processen die een rol spelen bij het verstaan van teksten?

Dat het bij hermeneutiek niet alleen over de Bijbel gaat, maar evenzeer over andere teksten, bleek bij de bespreking van een casus over de Open Brief uit 1966, die de scheuring GKv-NGK inluidde. Gesproken werd over vragen als: Welke factoren (vooronderstellingen, beelden) waren bepalend voor de veroordeling van de Open Brief door de GKv-synode van 1967? Welke factoren spelen vandaag een rol bij de beoordeling van de Open Brief en het synodebesluit? En daarmee ging deze casus dus over hermeneutiek.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.