NGK Hattem daagt jongeren uit

0

De NGK Hattem werkt aan een nieuwe opzet van het jongerenwerk. Volgens die gemeente willen kerken vaak wel veel aan jongeren aanbieden (de uitnodiging), maar weinig van hen vragen (de uitdaging). Dat maakt het jongerenwerk knus, maar tegelijk belemmert zo’n benadering de groei en zorgt ze voor stress bij de jeugdwerkers.

De NGK Hattem gaat daarom op een andere manier werken, onder de naam #Durfte. De hoop is dat dit jongerenprogramma in heel Hattem vrucht draagt: ‘Dan denken we aan jongeren, kerkelijk en niet-kerkelijk, die met elkaar optrekken rondom hun gedeelde interesses. En die daarbij tegelijk iets betekenen voor de wereld om hen heen en God meer leren kennen.’

In het programma zijn twee woorden belangrijk: uitnodiging en uitdaging; steeds gaat het om een balans tussen beide. Bij uitnodiging kan gedacht worden aan aandacht, geborgenheid, aanmoediging en rust; bij uitdaging aan inzet, grenzen, feedback. Beide woorden geven volgens de werkgroep de grondtonen aan van ‘hoe God met zijn kinderen omgaat om hen tot bloei te brengen’.

De nieuwe aanpak kan volgens de initiatiefnemers overigens evengoed gebruikt worden in andere situaties dan het kerkelijk jongerenwerk, bijvoorbeeld in de thuissituatie. Inmiddels zijn er twee #Durfte-groepen gevormd; het programma zal nog verder uitgebreid worden.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter