Stimulans: Kinderdoop, gerechtigheid, evangeliën

0

De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer de kinderdoop, gerechtigheid en de evangeliën.

Een alternatieve benadering van de kinderdoop

Voorberg begint zijn pleidooi voor de kinderdoop in het Nieuwe Testament en niet, zoals gebruikelijk, in het Oude Testament. (beeld keskieve/Pixabay)

Voorberg begint zijn pleidooi voor de kinderdoop in het Nieuwe Testament en niet, zoals gebruikelijk, in het Oude Testament. (beeld keskieve/Pixabay)

De doop blijft een heet hangijzer binnen kerkelijk Nederland. De één pleit op grond van de Bijbel voor de kinder- of verbondsdoop, de ander juist voor de volwassen- of geloofsdoop. Te midden van de grote hoeveelheid literatuur over dit thema, verscheen een tamelijk unieke bijdrage van ds. Paul Voorberg met de titel Kinderdoop? Een alternatieve benadering. Voorberg begint zijn pleidooi voor de kinderdoop namelijk in het Nieuwe Testament en niet, zoals gebruikelijk, in het Oude Testament.

Zo legt Voorberg uit hoe de doop in verschillende vormen in het Nieuwe Testament functioneerde. Daarna wijst hij terug naar het Oude Testament als hij uitlegt hoe de doop als verbondsteken functioneert. Voorberg besluit zijn boekje met een kort hoofdstuk over de kinderdoop in de kerkgeschiedenis en over het maken van een afweging tussen geloofsdoop en verbondsdoop. Het boekje is al met al een kort, toegankelijk betoog, mede gebaseerd op Voorbergs eerdere promotieonderzoek Doop en Kerk. Het boekje, dat werd uitgegeven in eigen beheer, is te bestellen via plvoorberg@gkv.nl.


Spelend leren over gerechtigheid

041218 Stimulans foto 2Met het bekende spreekwoord ‘jong geleerd, oud gedaan’ in het achterhoofd heeft Micha Nederland, naast de Micha Cursus voor volwassenen en Micha Young voor jongeren, nu ook materiaal voor kinderen ontworpen: Micha Kids. Het materiaal is gericht op kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar en wil hen bewustmaken van recht en onrecht.

Micha Kids bevat materiaal voor vijf bijeenkomsten waarin kinderen spelenderwijs meer leren over wat gerechtigheid is en hoe zij daarvoor op kunnen komen.De bijeenkomsten bestaan uit gebed, liederen, een Bijbelverhaal en verschillende actieve werkvormen. Het materiaal is te gebruiken voor kindernevendiensten, catechisatie, kinderclubs of in de klas. Ook zijn er aan het materiaal kindmomenten toegevoegd, om zo de koppeling met de kerkdienst te kunnen maken. Het materiaal is te bestellen via www.michanederland.nl/michakids. Tevens is hier een inkijkexemplaar te vinden.


De vier evangeliën naast elkaar

041218 Stimulans foto 3De vier evangelisten vertellen elk op hun eigen manier het goede nieuws over Jezus. Hun verhalen verschillen, maar hebben tegelijkertijd ook veel met elkaar gemeen. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft daarom het boek Het leven van Jezus Christus uitgegeven. Daarin zijn de evangeliën naast elkaar te lezen in plaats van achter elkaar. Het boek biedt de mogelijkheid om zo de evangeliën met elkaar te vergelijken en het unieke perspectief van elk evangelie op het leven van Jezus Christus te ontdekken. In Het leven van Jezus Christus zijn ook studie- en gespreksvragen opgenomen, waardoor het boek ook geschikt is voor Bijbelstudie in groepsverband.


Samen de Bijbel ontdekken

041218 Stimulans foto 4aAfgelopen maand verschenen bij Boekencentrum twee nieuwe Bijbelstudieboekjes in de serie Samenspraak, een thematische Bijbelstudiereeks die Bijbelstudiekringen wil stimuleren om samen te ontdekken wat de Bijbel over een bepaald thema zegt. De auteurs van deze serie reiken beknopt wat zaken aan en vervolgens helpen allerlei opdrachten en werkvormen om samen het thema van de tekst verder te doordenken en te begrijpen.

In het nieuw verschenen derde deel, Jezus, vol liefde. Over zijn leven, zijn offer en zijn terugkomst door Gert-Jan Codée, staat Jezus als onze verlosser centraal. Vragen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld: Wie is Jezus voor jou? Hoe nodig was zijn offer? En hoe geef je Hem antwoord in je leven: dank je wel of dank je niet?

Het nieuw verschenen vierde deel, Een mens te zijn op aarde. Leven tot eer van je Schepper, werd geschreven door Almatine Leene en draait om de vraag hoe je christen kunt zijn op deze aarde in het perspectief van Gods komende koninkrijk.

Eerder verschenen in deze serie Vader in de hemel. Over God, onze Schepper en Vader door Rolf Robbe, en Geest van hierboven. Over de heilige Geest, zijn vruchten en gaven door Anne-Marie van Briemen.

Delen.

Over de auteur

Debbie den Boer is redacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter