Stimulans: Duurzaamheid en Gods eigenschappen

0

De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer gereformeerd geloven, duurzaamheid en Gods eigenschappen.

Gereformeerd geloven in beeld

041418 Stimulans foto 1Het gemeenteleven in beeld vastleggen, dat gebeurt niet vaak. Toch is dat precies waar predikant Maarten Boersema mee begon toen hij in 2014 predikant werd van de GKv in het Noord-Friese Blije. Hij startte het fotoproject ‘Blije Kerk’, waarmee hij zijn werk en leven als predikant in Blije in beelden is gaan vangen. Op deze manier geeft Boersema een uniek inkijkje in het leven van een predikant en een kerkelijke gemeenschap. Tegelijk helpen foto’s soms om te zien dat het geloof met het alledaagse leven te maken heeft en vangen de beelden sporen van God en zijn koninkrijk in dat alledaagse leven.

Een aantal foto’s van het fotoproject is nu samengevoegd in het boek Blije Kerk – Alledaagse verbeelding van gereformeerd geloven. In het Friese Ferwert wordt tot 27 oktober 2018 een deel van de foto’s tentoongesteld (zie www.sense-of-place.eu/project/de-blije-kerk-2). Ook zijn enkele foto’s te vinden op www.blijekerk.nl. Misschien een goed idee om een aantal van deze foto’s eens te overpeinzen op een mooie vakantiedag!


Christenen en duurzaamheid

041418 Stimulans foto 2In deze periode waarin velen extra tijd nemen om te genieten van Gods schepping, verschijnt van de hand van Henk Massink een boek over duurzaamheid: Oog voor de schepping. De centrale vraag in dit boek is waarom het belangrijk is dat wij, als christenen, ons inspannen voor het behoud van natuur en milieu. Om daar een antwoord op te vinden, onderzoekt Massink onder andere wat de Bijbel zegt over hoe wij om moeten gaan met de aarde. Het motief om zorgvuldig met de schepping om te gaan, ligt volgens hem in de manier waarop God zelf nog steeds zorgt voor zijn schepping.

Massink brengt de huidige milieuproblematiek in kaart, om vervolgens na te denken over hoe wij daar concreet op kunnen reageren. Hoe kunnen wij onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen? Ter inspiratie komen verschillende christenen aan het woord die vertellen hoe een visie op duurzaamheid concreet vorm kan krijgen in het dagelijkse leven. Het boek wordt afgesloten met een korte literatuurlijst voor mensen die zich verder in dit thema willen verdiepen.


Spiegelen aan Jezus

041418 Stimulans foto 3Het platform Lazarus, dat een beweging wil zijn van mensen die zoeken naar nieuwe woorden en vormen van christendom, heeft recent de laagdrempelige cursus Mensen van de weg uitgegeven. De cursus bestaat uit tien avonden rond herkenbare levensvragen, zoals: Waarom leef ik? Hoe kom ik tot rust? Komt het goed? Tijdens de gespreksavonden onderzoeken de deelnemers samen hoe Jezus met deze kwesties omging. Ze onderzoeken wat Jezus dreef en denken erover na in hoeverre zijn weg begaanbaar is voor henzelf.

De auteurs benadrukken dat Mensen van de weg geen cursus over het geloof is. Je leert er namelijk niet zozeer ideeën, er worden geen dogma’s overgedragen, maar je maakt een gezamenlijke zoektocht naar een belangrijke levensweg en probeert daarvan te leren. De cursus is bedoeld voor iedereen die benieuwd is of Jezus’ levensweg ook hem of haar kan inspireren. Via traject.lazarus.nl/#hoe-werkt-het is de handleiding van de cursus vast in te kijken.


Gods eigenschappen overpeinzen

In zijn nieuwste boek nodigt Jan Hoek ons uit om mee op weg te gaan op een verr041418 Stimulans foto 4assende reis in het afwisselende landschap van de kennis van God. Verrassend, omdat wie de levende God leert kennen zich blijft verbazen. In Grote God, wij loven U (uitgegeven bij Boekencentrum) probeert Hoek God beter te leren kennen door zich te verdiepen in een aantal eigenschappen waarmee God zich aan ons bekendmaakt: liefde, goedheid, almacht, heiligheid, onveranderlijkheid, eenvoud en eeuwigheid. Daarbij geeft hij aandacht aan Bijbelse gegevens, historische ontwikkelingen en actuele vragen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele vragen om de opgedane indrukken te doordenken en samen het gesprek aan te gaan.

Delen.

Over de auteur

Debbie den Boer is redacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter