Kerk in de zomer

0

Het kerkelijk jaar en het kerkelijk seizoen vallen niet samen. Het kerkelijk seizoen begint ergens in september, vaak met een startzondag. Maar hoe sluit je het af? En hoe ga je als gemeente de vakantie in? Soms gebeurt dat met een kerkdienst. Bijzonder was de dienst die de GKv Maassluis-De Lier belegde: omdat het bijna zomervakantie is, was de hele kerkdienst gericht op de kinderen. Die moesten vooral hun knuffeldier meenemen. De kerk was vol met allerlei dieren, net als in het paradijs.

Hoewel sommige kerken 's zomers hun deuren sluiten, zijn er in de omgeving vaak genoeg kerkdeuren die openstaan om met medechristenen samen te komen. (beeld Birute/iStock)

Hoewel sommige kerken ‘s zomers hun deuren sluiten, zijn er in de omgeving vaak genoeg kerkdeuren die openstaan om met medechristenen samen te komen. (beeld Birute/iStock)

Andere kerken doen in de zomerperiode de deuren voor een aantal zondagen dicht. Maar dat vraagt wel aparte aandacht in de laatste dienst daarvoor. In de Stadshartkerk (GKv Amstelveen) werd teruggeblikt op het afgelopen jaar, met ‘ruimte om verhalen te delen. Om ons samen te verwonderen over de prachtige dingen die gebeurd zijn, maar ook stil te staan bij wat moeilijk en verdrietig was. Hoe hebben we Gods liefde, nabijheid, vergeving, bijstand, troost en/of herstel ervaren? Laten we elkaar hiermee bemoedigen. Na de korte viering genieten we samen van een brunch in potluck style.’

De NGK Hoogeveen legde weer andere accenten. Er werd een afsluitzondag belegd die begon met een maaltijd en eindigde met een dienst waarin alle interessegroepen, de jeugdgroep en de verteldienst de veelkleurigheid van de gemeente lieten zien. Tijdens de zomervakantie zijn er op zes zondagen geen diensten; wel worden er op die zondagen huissamenkomsten gehouden. Ook de kleine NGK Wieringermeer is in de zomer vier weken dicht. Voorafgaand daaraan werd nog wel eerst een gemeentedag gehouden. Moeite om een voorganger en zangbegeleiders te vinden speelt een rol bij de tijdelijke sluiting. Ze schrijven erbij: ‘Hoewel onze kerkdeuren dan dicht zijn, zijn er in de omgeving nog genoeg kerkdeuren die openstaan om met medechristenen samen te komen.’

De GKv Hoogeveen hield op 15 juli een uitzwaaidienst, met als thema ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Na de dienst gingen de gemeenteleden samen eten en werd er doorgepraat over het thema. ‘Het is fijn om samen (jong en oud) vlak voordat de vakantie begint God te aanbidden en zijn zegen te vragen, in de periode van rust, op reis gaan, maar ook voor de mensen die thuisblijven.’

Voor veel andere gemeenten is de zomer het moment om kerkdiensten te combineren in het kader van het eenwordingsproces tussen NGK en GKv. Dat gebeurt in Zwolle al jaren, maar in de NGK Zwolle (Zuiderkerk), die zelf zes weken dichtgaat, is er in die tijd wel twee keer een ‘zomaarkerk’ op woensdagmiddag: bidden, zingen, Bijbellezen en erover praten, in combinatie met een maaltijd. Zo hebben de gemeenteleden in die zes weken toch de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter