Elkaar beter leren kennen

0

In veel kerkbladen kunnen gemeenteleden zichzelf voorstellen; soms betreft dat alleen de mensen die nieuw binnenkomen, soms alle leden, dus ook de mensen die al heel lang lid zijn. Dat levert vaak prachtige oral history op, zoals in het kerkblad van de GKv Bergentheim, waarin soms heel oude mensen hun levensverhaal vertellen. Daarin proef je de totaal verschillende levensomstandigheden van toen en nu, het harde leven op het platteland vroeger, maar ook de impact van de kerkstrijd tijdens de Vrijmaking in 1944. In tegenstelling tot nu, waarin mensen vaak leiden aan keuzestress, was er in de jeugd van deze 80- of 90-plussers niet veel te kiezen.

De samenwerkingsgemeente CGK/NGK in Alexanderpolder (Rotterdam) geeft op een originele manier een inkijkje in het geloof en leven van haar gemeenteleden. Elk nummer van het kerkblad bevat de rubriek Twee Overeen, waarin twee gemeenteleden reageren op de vruchten van de Geest die Paulus in Efeziërs 6 opnoemt: liefde, vreugde, vrede, zachtmoedigheid, zelfbeheersing enzovoort. Daarin blijkt dat dezelfde woorden heel verschillende reacties kunnen oproepen. Over geduld schrijft iemand: ‘De één zegt daarbij: “Alles kost tijd, niets gaat vanzelf.” Mijn sportleraar zei: “Als je alles al kan, hoef je niet meer naar de les te komen.” Ook het leven met God is blijven leren en je hebt geduld nodig bij je eigen falen, maar ook bij dat van een ander.’

Een ander schrijft over deze vrucht van de Geest: ‘Tja, dat gen hè, en mijn karakter. Daar mankeert nog wel het één en ander aan.’ In de reacties op het geloof als vrucht van de Geest zit meer overeenstemming. ‘Het geloof is geloven dat wat iemand tweeduizend jaar geleden heeft beloofd, waar is’, zegt de één. Dat doet denken vraag en antwoord 22 uit de Heidelbergse Catechismus. Een ander verwijst naar diezelfde Catechismus, die ze als jong meisje op catechisatie uit het hoofd moest leren: ‘Veel ben ik vergeten, maar niet vraag en antwoord 21. Het is een prachtig stukje, samengesteld uit teksten uit de Bijbel. Het gaat over de Vader, de Zoon en de heilige Geest en bevat de kern van het evangelie.’ ‘Lees het maar na’, voegt ze eraan toe.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter