Eindhoven (NGK): ook doop door onderdompeling

0

In steeds meer kerken bestaat de mogelijkheid om ook de doop door onderdompeling te bedienen, soms van baby’s, soms van volwassenen. In de NGK Eindhoven kwam daarover een bezinning op gang naar aanleiding van de vraag om de doop door onderdompeling van één van de twee mensen die belijdenis zouden afleggen en gedoopt zouden worden.

Onderdompeling kan een krachtige onderstreping zijn van de boodschap dat we in Christus ons oude leven afleggen en opstaan in een nieuw leven. (beeld Image 1:27/iStock)

Onderdompeling kan een krachtige onderstreping zijn van de boodschap dat we in Christus ons oude leven afleggen en opstaan in een nieuw leven. (beeld Image 1:27/iStock)

Ds. Daniël Timmerman verwijst voor de onderdompeling naar het oude doopsformulier, dat spreekt over ‘de onderdompeling in of de besprenkeling met het water’. Er is volgens hem geen verschil in betekenis, maar tegelijk wijst hij op de sterke taal van onderdompeling: ‘Zeker wanneer iemand als volwassene wordt gedoopt, kan deze vorm een krachtige onderstreping zijn van de boodschap dat we in Christus ons oude leven afleggen en opstaan in een nieuw leven.’

De kerkenraad besloot om hieraan mee te werken en in de betreffende dienst werden beide vormen van de doop naast elkaar gebruikt. Dat onderstreept volgens Timmerman ook de identiteit van de kerk: ‘We willen met de gemeente vasthouden aan onze identiteit als gereformeerde kerk, waarbij we het goud van de verbondsdoop koesteren en uitdragen. Tegelijkertijd willen we een open gemeente zijn, waarin mensen de ruimte ervaren om op hun manier toe te groeien naar onze Heer en Redder Jezus Christus.’

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter